Filosofia:objektiivisuus

  Tieteen termipankista

  objektiivisuus

  objektiivisuus
  Määritelmä
  1. kaikista subjekteista ja subjektien näkökulmista riippumaton
  2. tajunnan ulkopuolella oleva
  Selite Objektiivisuus on keskeinen osa tieteellisyyden ihannetta, koska tieteellisen arvostelman tulisi riippua tutkimuskohteesta eikä tutkijasta. Siten objektiivisessa arvostelmassa otetaan huomioon kaikki asiaankuuluva tieto ja jätetään henkilökohtaiset ennakkoluulot syrjään - se on puolueeton ja henkilökohtaisuuden ylittävä. Voidaan tietenkin kysyä onko objektiivinen tieto ylipäätään mahdollista. Ehkä standardia voidaan hieman madaltaa ja puhua luotettavasta tiedosta tiukan objektiivisuuden sijaan.
  Friedrich Nietzsche (1844-1900) kannatti perspektivismiä, jonka mukaan kaikki tieto nähdään aina jostakin näkökulmasta eikä objektiivisuutta sen vuoksi ole. Thomas Nagel (1937-) nimitti objektiivisuutta näkymäksi ei-mistään (view from nowhere), mutta katsoi, että arvostelma voi silti olla enemmän tai vähemmän objektiivinen tai subjektiivinen. Näillä eri puolilla on omat ansionsa eikä niitä pidä nähdä toistensa vastakohtina.
  Objektiivisuudella on suuri merkitys myös etiikassa ja estetiikassa - on kiistelty kauan onko olemassa kaikista näkökulmista vapaita moraalisääntöjä ja samaan tapaan voidaan miettiä onko olemassa objektiivista kauneutta.
  Lisätiedot lat. objectum=kohde

  Erikieliset vastineet

  objectivityenglanti (English)
  objectivitéranska (français)
  objektivitetruotsi (svenska)
  Objektivitätsaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KeinänenJVadenT2011, YrjönsuuriM2009, BagginiJFoslP2013

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.2.2024: Filosofia:objektiivisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:objektiivisuus.)