Filosofia:intensio

From Tieteen termipankki

intensio

intensio
Definition ilmaisun intensionaalinen merkitys, ts. se käsite, ajatus tai propositio, mitä ilmaisu merkitsee
Explanation

Ekstensio ja intensio ovat Rudolf Carnapin käyttöön ottamia nimityksiä, joilla viitataan kahteen loogisessa semantiikassa käytettyyn kielellisen ilmaisun merkitykskäsitykseen. Carnapin erottelu vastaa läheisesti Gottlob Fregen aiempaa erottelua ilmaisun tarkoitteen (Bedeutung) ja mielen (Sinn) välillä. Fregelle ilmaisun mieli (tai intensio) oli tapa, jonka avulla ekstensio voidaan tavoittaa. Kahdella ilmaisulla voi olla eri intensio, vaikka niillä olisikin sama ekstensio. Koska loogisen semantiikan ekstensionaalisuutta pidetään usein ihanteena, on intensiot pyritty usein esittämään ekstensioiden avulla. Esim. Kripke-semantiikassa modaalilogiikan intensionaaliset loogiset vakiot (kuten välttämättömyys) tavallaan ekstensionalisoidaan sisällyttämällä malleihin vaihtoehtoisten maailmojen joukko. Yksimielisyyttä ei kuitenkaan ole, onko semantiikka lopulta mahdollista esittää tyydyttävällä tavalla ilman ekstensioihin palautumatonta intension käsitettä.

Yksilövakioiden (mm. erisnimien) intensiot ovat yksilökäsitteitä. Yksipaikkaisten predikaattien intensio on yleiskäsite tai ominaisuus. Useampipaikkaisten predikaattien intensio on suhdekäsite. Väitelauseen intensio on ajatus tai propositio.

Equivalents

intensionruotsi

Related Concepts

Sources

RaatikainenP1997, RaatikainenP2014a, RantalaV&VirtanenA

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.3.2023: Filosofia:intensio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:intensio.)