Filosofia:intensionaalinen

  Tieteen termipankista

  intensionaalinen

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  intensionaalinen
  Määritelmä teoria tai kieli, joka sisältää sellasia (ts. intensionaalisia) käsitteitä tai termejä, joiden merkitys on kontekstiriippuvainen ja joita ei siksi voida korvata millä tahansa samaan kohteeseen tai alaan viittaavalla ilmaisulla
  Selite Kieli tai teoria on intensionaalinen, jos se ei ole ekstensionaalinen. Filosofisesti merkittäviä intensionaalisia lauseyhteyksiä ovat erityisesti sellaiset, jotka sisältävät modaalisia ("on mahdollista että.. ." ja "välttämättä.. .") sekä erilaisia ns. propositionaalisia asenteita (tietää, uskoa, toivoa jne.). Esimerkiksi, todessa lauseessa "Lois Lane uskoo että teräsmiehellä on supervoimat" ilmaisun "teräsmies" korvaaminen samaan kohteeseen viittaavalla ilmaisulla "Clark Kent" johtaa epätoteen lauseeseen "Lois Lane uskoo että Clark Kentillä on supervoimat".
  Ns. intensionaalisissa logikoissa on loogisia vakioita (kuten modaalioperaattoreita), joiden totuusmääritelmät eivät ole totuusfunktionaalisia eikä näitä intensionaalisia termejä sisältävien kompleksisten ilmaisujen merkitys palaudu yksikäsitteisesti sen komponenttien merkitykseen.

  Erikieliset vastineet

  intensionalenglanti (English)
  intensionellruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  RaatikainenP1997

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.6.2024: Filosofia:intensionaalinen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:intensionaalinen.)