Filosofia:ekstensio

From Tieteen termipankki

Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

Definition ilmaisun ekstensionaalinen merkitys, ts. se olio, olioluokka, oliosuhteiden luokka, asiaintila, totuusarvo tai totuusehdot, johon ilmaisu viittaa
Explanation

Ekstensio ja intensio ovat Rudolf Carnapin käyttöön ottamia nimityksiä, joilla viitataan kahteen loogisessa semantiikassa käytettyyn kielellisen ilmaisun merkitykskäsitykseen. Carnapin erottelu vastaa läheisesti Gottlob Fregen aiempaa erottelua ilmaisun tarkoitteen (Bedeutung) ja mielen (Sinn) välillä.


Yksilövakioiden (mm. erisnimien) ekstensio on se olio, johon se viittaa. Yksipaikkaisten predikaattien (mm. ominaisuutta ilmaisevien yleiskäsitteiden) ekstensio on niiden olioiden luokka, joilla on ko. ominaisuus. Esim. sanan "apila" ekstensio on kaikkien apiloiden joukko. Useampipaikkaisten predikaattien (mm. olioiden suhdetta ilmaisevat yleiskäsitteet) ekstensio on niiden yksilöparien, -kolmikoiden, tms. joukko, jotka ovat ko. suhteessa. Lauseiden ekstensio (tai tarkoite) on Fregen mukaan sen totuusarvo, Carnapin ja Wittgensteinin mukaan taas sen totuusehdot.

Sources

RaatikainenP1997, vonWrightG1968

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.3.2023: Filosofia:ekstensio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:ekstensio.)