Filosofia:ekstensio

  Tieteen termipankista

  tarkoite | ekstensio

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  tarkoite
  ekstensio
  Määritelmä ilmaisun ekstensionaalinen merkitys, ts. se olio, olioluokka, oliosuhteiden luokka, asiaintila, totuusarvo tai totuusehdot, johon ilmaisu viittaa
  Selite

  Ekstensio ja intensio ovat Rudolf Carnapin käyttöön ottamia nimityksiä, joilla viitataan kahteen loogisessa semantiikassa käytettyyn kielellisen ilmaisun merkitykskäsitykseen. Carnapin erottelu vastaa läheisesti Gottlob Fregen aiempaa erottelua ilmaisun tarkoitteen (Bedeutung) ja mielen (Sinn) välillä.


  Yksilövakioiden (mm. erisnimien) ekstensio on se olio, johon se viittaa. Yksipaikkaisten predikaattien (mm. ominaisuutta ilmaisevien yleiskäsitteiden) ekstensio on niiden olioiden luokka, joilla on ko. ominaisuus. Esim. sanan "apila" ekstensio on kaikkien apiloiden joukko. Useampipaikkaisten predikaattien (mm. olioiden suhdetta ilmaisevat yleiskäsitteet) ekstensio on niiden yksilöparien, -kolmikoiden, tms. joukko, jotka ovat ko. suhteessa. Lauseiden ekstensio (tai tarkoite) on Fregen mukaan sen totuusarvo, Carnapin ja Wittgensteinin mukaan taas sen totuusehdot.

  Erikieliset vastineet

  extensionenglanti (English)
  Bedeutungsaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  RaatikainenP1997, vonWrightG1968

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.6.2024: Filosofia:ekstensio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:ekstensio.)