Filosofia:mieli (kielifilosofia)

  Tieteen termipankista

  mieli
  kielifilosofia

  mieli
  Määritelmä kielellisen ilmauksen intensionaalinen merkitys
  Selite Gottlob Frege (1848-1925) erotti kielellisen ilmaisun mielen (Sinn) ja sen viittauksen kohteen eli merkityksen tai tarkoitteen välillä (Bedeutung). Kahdella nimellä tai muulla ilmaisulla voi Fregen mukaan olla eri mieli (intensio), vaikka niillä olisikin sama viittauksen kohde (ekstensio). Esimerkiksi ilmaisut ”Aamutähti” ja ”Iltatähti” viittaavat samaan olioon, planeetta Venukseen, mitä ei aluksi tiedetty, mutta niillä on Fregen mukaan eri mieli. Mieli on Fregen mukaan välttämätön, eikä viittauksen kohdetta voida koskaan tavoittaa suoraan, ilman välittävää mieltä. Näin jokaisella mielekkäällä ilmaisulla (esim. ”Joulupukki”, ”Pegasus”) on mieli, vaikkei ehkä aina viittauksen kohdetta.

  Erikieliset vastineet

  senseenglanti (English)
  Sinnsaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BunninNYuJ2004

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Filosofia:mieli (kielifilosofia). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:mieli (kielifilosofia).)