Filosofia:epistemologinen realismi

  Tieteen termipankista

  tietoteoreettinen realismi | epistemologinen realismi | episteeminen realismi

  tietoteoreettinen realismi
  epistemologinen realismi
  episteeminen realismi
  Määritelmä ulkoiseen realismiin liittyvä tietoteoreettinen näkemys, jonka maailma on mielestä riippumaton ja että siitä voidaan saada tietoa.
  Selite Epistemologinen tai tietoteoreettinen realismi on näkemys, joka katsoo että maailma on riippumaton mielestä ja siitä voidaan saada luotettavaa tietoa. Tyypillinen realistinen kanta on klassinen empirismi, jossa ajateltiin, että todellisuudesta voidaan saada tietoa havaintojen kautta eli tieto perustuu kokemukseen.
  On mahdollista olla ulkoinen tai ontologinen realisti mutta epistemologinen antirealisti esimerkiksi skeptisismissä, joka jakaa ontologisen realismin käsityksen mielestä riippumattoman todellisuuden olemassaolosta mutta katsoo, ettemme voi saada siitä tietoa.
  Epistemologisen realismin vastakohta on idealismi, jonka mukaan todellisuus ei voi olla tietävästä subjektista täysin riippumaton. Tämä epistemologinen pyrkimys skeptisismin torjumiseen onkin ollut idealismin tärkeimpiä motivoivia voimia. Epistemologisen idealismin mukaan meillä voi kyllä olla tietoa todellisuudesta, mutta se on jollakin tavoin rakennettu tai luotu mielen, kielen ja käsitteiden avulla.
  Immanuel Kant (1724-1804) yritti ylittää eron transsendentaalifilosofiassaan.

  Erikieliset vastineet

  epistemological realismenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  PihlströmS2014, Logos2007

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Filosofia:epistemologinen realismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:epistemologinen realismi.)