Logos2007

From Tieteen termipankki

Puolakka, Kalle, Kannisto, Toni (toim.), Logos-verkkoensyklopedia (http://filosofia.fi/ensyklopedia). Eurooppalaisen filosofian seura ry., Tampere, 2007-