Logos2007

    Tieteen termipankista

    Puolakka, Kalle, Kannisto, Toni (toim.), Logos-verkkoensyklopedia (http://filosofia.fi/ensyklopedia). Eurooppalaisen filosofian seura ry., Tampere, 2007-