Filosofia:empirismi

  Tieteen termipankista

  empirismi

  empirismi
  Määritelmä filosofinen näkemys, jonka mukaan tieto pohjautuu kokemukseen
  Selite Empirismi korostaa havaintoja ja kokemusta tiedon lähteenä ja vähättelee teorioiden merkitystä tiedonhankinnassa, jyrkimpänä muotona kanta, jonka mukaan filosofian perinteiset kysymykset ovat kokemuksellisesti ratkeamattomia ja siksi mielettömiä.
  Modernille filosofialle klassisen empirismin tunnetuin muotoilija oli John Locke (1632-1704), joka teoksessaan An Essay Concerning Human Understanding (1689) esitti, että ihminen on syntyessään tyhjä taulu (tabula rasa), joka saa sisältöä, ideoita vain aistikokemuksen kautta. Hän siis vastusti René Descartesin (1596-1650) oppia synnynnäisistä ideoista. Empiristinen painotus ovat vallannut alaa erityisesti 1900- ja 2000-lukujen filosofisissa suuntauksissa, kuten positivismissa, naturalismissa ja pragmatismissa.
  Empirismissä on usein pyrkimyksenä osoittaa jonkin käsitteen, käsityksen tai teorian mielettömyys sen vuoksi, että siitä ei voi saavuttaa kokemuspohjaista tietoa. Empiristit väittävät ensin käsitteitä ja käsityksiä merkityksellisiksi tai ymmärrettäviksi vain, jos ne tavalla tai toisella joko perustuvat inhimilliselle kokemukselle tai niiden pätevyys on koeteltavissa niiden kautta. Toinen tapa on ryhtyä tarkastelemaan erilaisia teorioita, termejä ja väitteitä nähdäkseen, ovatko ne tässä mielessä merkityksellisiä. Jos ne eivät koske sitä, mitä ihmiset voivat kokea, ne ovat käsittämättömiä. Empirismiä vastaan on usein väitetty, että ihmisen kokemuspiirin ulkopuolelle jää monia keskeisiä asioita kuten Jumala, äärettömyys ja muut metafysiikan suuret kysymykset sekä normatiivisen etiikan kysymykset. Toisin sanoen vain kokemustietoon luottaminen rajaa ihmisen elämyspiiriä liian paljon.
  Lisätiedot kr. empreia=kokemus
  Lue lisää John Locken empirismistä Logos-verkkoensyklopediasta!

  Erikieliset vastineet

  empiricismenglanti (English)
  empirismoespanja (español)
  empirismoitalia (italiano)
  empirismoportugali (português)
  empirismeranska (français)
  empirismruotsi (svenska)
  Empirismussaksa (Deutsch)
  empirismviro (eesti)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  AhokasA2010, BagginiJFoslP2013, SaarinenE1994, SalonenT2007

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 20.5.2024: Filosofia:empirismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:empirismi.)