Filosofia:ulkoinen realismi

  Tieteen termipankista

  ulkoinen realismi | ontologinen realismi | metafyysinen realismi

  ulkoinen realismi
  ontologinen realismi
  metafyysinen realismi
  Määritelmä Putnamin nimitys realismin lajille, jonka mukaan totuus on tiedosta riippumaton suhde kielen ja reaalimaaiman välillä
  Selite Hilary Putnam (1926-) erotti toisistaan ulkoisen, ontologisen tai metafyysisen realismin ja sisäisen tai episteemisen realismin. Ulkoisen realismin tunnusomaisin piirre on sitoumus totuuden korrespondenssiteoriaan. Maailman jäsentää itsensä katergorioihin ja niiden olemassaolomuotoihin ja sen jäsentyneisyys on riippumaton tiedosta ja kielestä.

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  MäkiU2002

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Filosofia:ulkoinen realismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:ulkoinen realismi.)