PihlströmS2014

    Tieteen termipankista

    Pihlström, Sami: "Idealismi ja realismi" (julkaistu 4. 1. 2014), teoksessa Syrjämäki, Sami ja Kannisto, Toni (toim.), Logos-verkkoensyklopedia (https://filosofia.fi/fi/ensyklopedia/idealismi-ja-realismi)