Kielitiede:yleiskieli

  Tieteen termipankista

  yleiskieli

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  yleiskieli
  Määritelmä
  normitettu, yleisesti ymmärrettävä kielimuoto, joka ei sisällä erikoiskielten sanastoa tai alueellista vaihtelua
  Selite
  Alueelliset ja sosiaaliset erot on yleiskielessä hälvennetty valitsemalla siihen tietyt yhteisesti sovitut muotopiirteet ja jättämällä toiset alueellisiksi, poeettisiksi tai erikoiskielisiksi. Tavoitteena on ollut luoda kaikille yhteinen, esim. asuinseudusta, iästä tai ammattikunnasta riippumaton kielimuoto. Yleiskieli on "asiatyylistä" - kirjoitettuna sitä käytetään lähinnä asiaproosassa ja puhuttuna erityisesti julkisissa ja virallisluontoisissa yhteyksissä (kouluissa, kokouksissa, tiedotusvälineissä).
  Lisätiedot
  Suomenkielistä termiä yleiskieli alettiin käyttää vasta 1800-luvun lopulla. Taustalla oli vuosikymmenten työ yleisesti ymmärrettävän kielen kehittämiseksi suomen silloisen kirjakielen pohjalta. 1800-luvun alussa oli alettu puhua siitä, että ns. pipliasuomi perustui liian yksipuolisesti länsimurteisiin, ja tavoitteeksi tuli kehittää kielimuotoa, joka tyydyttäisi niin länsi- kuin itämurteidenkin edustajia.

  Erikieliset vastineet

  saareno tšimbSuomen romanikieli (kaalengo tšimb)
  general languageenglanti (English)
  standard languageenglanti (English)(osittainen vastaavuus)
  lengua generalespanja (español)
  langue généraleranska (français)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KFT1993, KoivusaloE1979, HiidenmaaP2005, KolehmainenT2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.6.2024: Kielitiede:yleiskieli. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:yleiskieli.)