Semiotiikka:objekti

  From Tieteen termipankki

  objekti | tarkoite | referentti

  objekti
  tarkoite
  referentti
  Definition merkin edustama tai representoima viittauskohde tai tarkoite
  Explanation Semiotiikassa objektilla viitataan yleensä merkin objektiin, joka voi olla mikä tahansa käsitteellinen tai konkreettinen asia, johon merkin tulkitsija tai käyttäjä ymmärtää merkin viittaavan. Merkin objekti ei siis välttämättä ole objekti ontologisessa mielessä, vaan se voi olla myös täysin kuvitteellinen. Merkin objekti voi olla myös ennalta tuntematon tai käsitys siitä voi olla virheellinen, jolloin merkki voi välittää tästä objektista informaatiota tulkitsijalle niin, että objekti tulee tunnetuksi ja sen identiteetti tai luonne täsmennetyksi.
  Additional Information

  Ks. tarkoite kielitieteessä sekä referentti, referenssi ja ekstensio filosofiassa.

  Vrt. myös objekti metafyysisenä käsitteenä filosofiassa.

  Related Concepts

  Sources

  NöthW1995

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.9.2023: Semiotiikka:objekti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Semiotiikka:objekti.)