Semiotiikka:merkkiväline

  From Tieteen termipankki

  merkkiväline

  merkkiväline
  Definition jokin materiaalinen tai mentaalinen havaittava asia, joka toimii jonkin toisen asian (merkin objektin) merkkinä
  Explanation

  Pragmatistisessa Charles S. Peircen merkkiteoriasta alkaneessa merkkikäsityksessä merkkisuhde on tietyn tyyppinen kolmipaikkainen relaatio, joka liittää merkkivälineen, merkin objektin ja sen tulkinnan, interpretantin yhteen. Pragmatistisen merkkikäsityksen eri versioissa merkin, merkkivälineen, merkkisuhteen ja merkkiprosessin, semiosiksen käsitteiden keskinäiset suhteet määrittyvät eri tavoin. Yhden terminologisen käytännön tai tulkinnan mukaan (esim. Nöth 1995) merkki on nimenomaan merkkirelaatio ja sellaisena erotettava merkkivälineestä tai representoivasta, joka on merkin yksi komponentti. Tämä käytäntö heijastelee Ferdinand de Saussuren semiologista merkkikäsitettä, jossa merkki määritellään kahden komponentin merkitsijän ja merkityn suhteeksi. Saussuren merkitsijä ja Peircen representoija tai merkkiväline täyttävät suurin piirtein saman funktion näissä muuten hyvin erilaisissa merkkiteorioissa. Toisen terminologisen käsityksen mukaan taas Peirce käytti termejä merkki, merkkiväline ja representoiva suurinpiirtein synonyymisesti siinä mielessä, että päätyi lopulta pitämään niiden tarkempaa määrittelyä toisistaan eroavina käsitteinä tarpeettomana (esim. Jappy 2017). Tällöin havainnon kohde identifioituu tai tunnistetaan merkkivälineeksi tai merkiksi kun se alkaa toimia jonkin toisen asian tai olion (merkin objektin) merkkinä, jolloin muodostuu merkin interpretantti, joka voi olla esim. merkin informoiva käsitys objektista. Tässä merkki ei siis ole relaatio vaan merkkiväline, joka saa merkkiluonteensa tai määrittyy relationaalisesti suhteessa objektiinsa ja interpretanttiinsa.

  Merkkiväline voi olla niin materiaalinen kuin mentaalinenkin, niin ajatus, asia kuin toimintakin. Savu on esimerkki materiaalisesta merkkivälineestä, joka voi toimia tulen merkkinä. Muistikuva aiemmasta havainnosta on esimerkki mentaalisesta merkkivälineestä, joka voi toimia havainnon kohteen merkkinä. Käden nostaminen pystyyn toimii usein luokkahuonekontekstissa merkkinä siitä että käden nostaja haluaa puheenvuoron.

  Equivalents

  representamenenglanti (English)
  sign vehicleenglanti (English)

  Related Concepts

  Sources

  Veivo&Huttunen1999, ChandlerD2007, BergmanM2009, NöthW1995, Jappy 2017

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 30.9.2023: Semiotiikka:merkkiväline. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Semiotiikka:merkkiväline.)