Filosofia:referenssi

  Tieteen termipankista

  referenssi

  referenssi
  Määritelmä viittaussuhde
  Selite Filosofiassa käsitteellä referenssi tarkoitetaan erityisesti sanan tai (väite)lauseen viittaussuhdetta maailmaan. Se liittyy esimerkiksi Gottlob Fregen (1848-1925) erotteluun ilmaisun mielestä (Sinn) ja tarkoitteesta (Bedeutung) eli referentistä, viittaussuhteen kohteesta.

  Erikieliset vastineet

  referenceenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KeinänenJVadenT2011b

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 30.11.2023: Filosofia:referenssi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:referenssi.)