Semiotiikka:interpretantti

  Tieteen termipankista

  interpretantti | tulkinnos | tulkitsin

  Tämä sivu on vielä tarkistamatta
  interpretantti (suositeltu)
  tulkinnos
  tulkitsin (vanhentunut)
  Määritelmä
  1. seuraus tai vaikutus (tulkinnos), joka aiheutuu merkin tunnistamisesta objektinsa merkiksi
  2. tulkitsijan dispositio reagoida merkkiin säännönmukaisella tavalla (tulkitsin)
  Selite
 • Charles S. Peirce (1839-1914) otti semiotiikassaan käyttöön termin interpretantti viittaamaan olioon, joka syntyy merkin tulkinnassa sen tulkinnaksi. Peircelle interpretantti ei ole mikä tahansa vaikutus, joka merkillä on tulkitsijaansa, vaan vain sellainen joka voi alkaa toimia saman objektin uutena merkkinä saaden siten uuden interpretantin. Tämä interpretanttien transformaatio uusiksi merkeiksi synnyttää merkkien tai interpretanttien ketjun, jossa käsitys alkuperäisen merkin objektista voi identifioitua tarkemmin ja tuoda ilmi täten uutta tietoa tästä objektista. Tämä interpretanttien ketju, semiosis, voi periaatteessa olla loputon prosessi, mutta se voi myös päättyä lopulliseen interpretanttiin, uuteen, modifioituun tai vahvistettuun sisäistettyyn tapaan tulkita kyseisen merkin esiintymiä.
 • Charles Morris (1901-1979) otti uuteen käyttöön Peircen termin interpertantti antaen sille uuden määritelmän, jonka ilmeisenä inspiraaationa oli Peircen käsitys lopullisesta interpretantista tulkinnan tapana. Morrisille interpretantti ei siis ole tulkinnan lopputulos (tulkinnos) kuten Peircelle, vaan hän määrittelee sen tavaksi (tulkitsin) joka antaa tulkintaprosessille säännönmukaisen muodon.
 • Erikieliset vastineet

  interpretantenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  MorrisC1946, Peirce2001, Veivo&Huttunen1999

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Semiotiikka:interpretantti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Semiotiikka:interpretantti.)