Semiotiikka:dicentti

From Tieteen termipankki

dicentti | kaksoismerkki | propositio

dicentti
kaksoismerkki (ehdotettu)
propositio
Definition merkki, joka toimii totuudenkantajana
Explanation C.S. Peircen (1839-1914) semiotiikassa merkit voidaan jakaa kolmeen luokkaan merkkivälineen ja interpretantin välisen suhteen laadun mukaan: reemat, dicentit ja argumentit. Tämä jaottelu on yleistys perinteisestä loogisesta jaosta termeihin, propositioihin ja argumentteihin. Dicentti on merkki, joka edustaa jotakin asiaintilaa, joka voi pitää paikkansa tai ei. Dicentin kyky toimia totuudenkantajana perustuu sen syntaktiseen rakenteeseen kaksoismerkkinä, ts. sellaisena kahden merkin (tarkemmin reeman) tai merkkisuhteen kompositiona, jossa yhdistyy ikoninen ja indeksikaalinen viittaussuhde objektiin. Väitelauseet ja propositiot ovat tyypillisiä dicenttejä - Peircelle propositio on symbolinen dicentti. Ei-symbolinen dicentti voisi olla esim. nimilapulla varustettu muotokuva, jossa nimilappu toimii indeksikaalisena (ts. osoittavana) ja itse kuva ikonisena komponenttina. Ko. dicentti on tosi, jos kuvassa esitetty henkilö on todella nimen mukainen. Muita esimerkkejä ei-kielellisistä tai ei-symbolisista dicenteistä ovat esimerkiksi kartat, monet liikennemerkit ja tuuliviirit.

Equivalents

dicentenglanti
dicisignenglanti

Related Concepts

Sources

BergmanPaavola, CobleyP2010, Stjernfelt 2014

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 30.6.2022: Semiotiikka:dicentti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Semiotiikka:dicentti.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →