Semiotiikka:dicentti

  From Tieteen termipankki

  dicentti | kaksoismerkki | propositio

  dicentti
  kaksoismerkki (ehdotettu)
  propositio
  Definition merkki, joka toimii totuudenkantajana
  Explanation C.S. Peircen (1839-1914) semiotiikassa merkit voidaan jakaa kolmeen luokkaan merkkivälineen ja interpretantin välisen suhteen laadun mukaan: reemat, dicentit ja argumentit. Tämä jaottelu on yleistys perinteisestä loogisesta jaosta termeihin, propositioihin ja argumentteihin. Dicentti on merkki, joka edustaa jotakin asiaintilaa, joka voi pitää paikkansa tai ei. Dicentin kyky toimia totuudenkantajana perustuu sen syntaktiseen rakenteeseen kaksoismerkkinä, ts. sellaisena kahden merkin (tarkemmin reeman) tai merkkisuhteen kompositiona, jossa yhdistyy ikoninen ja indeksikaalinen viittaussuhde objektiin. Väitelauseet ja propositiot ovat tyypillisiä dicenttejä - Peircelle propositio on symbolinen dicentti. Ei-symbolinen dicentti voisi olla esim. nimilapulla varustettu muotokuva, jossa nimilappu toimii indeksikaalisena (ts. osoittavana) ja itse kuva ikonisena komponenttina. Ko. dicentti on tosi, jos kuvassa esitetty henkilö on todella nimen mukainen. Muita esimerkkejä ei-kielellisistä tai ei-symbolisista dicenteistä ovat esimerkiksi kartat, monet liikennemerkit ja tuuliviirit.

  Equivalents

  dicentenglanti
  dicisignenglanti

  Related Concepts

  Sources

  BergmanPaavola, CobleyP2010, Stjernfelt 2014

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.9.2023: Semiotiikka:dicentti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Semiotiikka:dicentti.)