Semiotiikka:argumentti

  Tieteen termipankista

  argumentti

  argumentti
  Määritelmä looginen sääntö, joka kertoo mikä johtopäätös argumentin mukaan päättelyn premisseistä seuraa
  Selite Perinteisesti loogiset merkit on jaettu kompositionaalisesti termeihin, propositioihin ja argumentteihin. C.S. Peircen (1839-1914) mukaan tämä jaottelu perustuu merkkivälineen ja interpretantin välisen suhteen laadulle ja hän yleisti sen jaoksi reemojen, dicenttien ja argumenttien välillä. Peircelle argumentti on looginen merkki, joka pyrkii determinoimaan propositioiden tai dicenttien välisen suhteen siten, että se määrää mikä johtopäätös argumentin mukaan oletuksista seuraa. Päätelmän johtopäätös on sitä hallitsevan argumentin interpretantti.

  Erikieliset vastineet

  argumentenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BergmanPaavola, PietarinenA2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 6.12.2023: Semiotiikka:argumentti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Semiotiikka:argumentti.)