argumentti

From Tieteen termipankki
argumentti (Filosofia)


1. rakenne, jolla pakotetaan henkilö hyväksymään tietty väite (johtopäätös) sitä kautta, että hän hyväksyy eräät toiset väitteet (premissit)
2. Fregen käyttämä nimitys yksilöolioista tai niiden nimistä, jotka sijoitettaessa lausefunktion vapaiden muuttujien paikalle muodostavat lauseen, jolla on totuusarvo

argumentti (Semiotiikka)

looginen sääntö, joka kertoo mikä johtopäätös argumentin mukaan päättelyn premisseistä seuraa

argumentti (logiikka) (Kielitiede)
argumentti (syntaksi) (Kielitiede)

Kieliopillinen koodaus (suomi)

Sanaluokka substantiivi
Sanamuoto yhdistämätön
Perussanatyyppi
Johdostyyppi
Yhdysosamuoto
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 3.12.2022: Nimitys:argumentti. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:argumentti.)