Oikeustiede:yleishyödyllinen yhteisö

  From Tieteen termipankki

  yleishyödyllinen yhteisö

  yleishyödyllinen yhteisö
  Definition yhteiskunnallisesti hyödyllistä toimintaa harjoittava oikeushenkilö, jonka tätä toimintaa pidetään tuloverotuksessa verovapaana
  Explanation

  Yhteiskunnallisesti hyödyllistä eli yleishyödyllistä toimintaa ja yleiseksi hyödyksi toimivan yhteisön tätä toimintaa on pidetty niin merkityksellisenä, että se on säädetty verovapaaksi toiminnaksi tuloverotuksessa, vaikka vastaavaa toimintaa jonkin muun verovelvollisen harjoittama pidettäisiin veronalaisena. Veropoliittisesti ei ole pidetty perusteltuna, että tällaista toimintaa verotettaisiin, kun usein samaa toimintaa harjoittaa julkisyhteisö, esimerkiksi kunta.

  Yhteisön toiminta on yleishyödyllistä, jos se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä ja sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin, eikä se tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä (TVL 22 §). Tällaisia yhteisöjä ovat esimerkiksi maatalouskeskukset, maatalous- ja maamiesseurat, työväenyhdistykset, työmarkkinajärjestöt, nuoriso- ja urheiluseurat, näihin rinnastettavat vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvat harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa edistävät yhdistykset, puoluerekisteriin merkityt puolueet sekä sen jäsen-, paikallis-, rinnakkais- tai apuyhdistykset, sekä yhteisöt, joiden varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen tai sosiaalisen toiminnan harjoittaminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen.

  Vain yhteisö voi olla verovapaa yleishyödyllisen toiminnan tulosta. Yhtymä ei voi olla verovapaa, vaikka sen toiminnan luonne olisikin yleishyödyllistä tai yleiseksi hyödyksi tapahtuvaa toimintaa. Yleensä yleishyödyllinen yhteisö on yhdistys tai säätiö. Myös osakeyhtiö voi olla yleishyödyllinen, jos sen toiminnan luonne täyttää laissa säädetyt vaatimukset ja sen yhtiöjärjestykseen on lisätty osakeyhtiölaissa säädetyt vaatimukset eli voitonjakokielto ja varojen käyttö yleishyödylliseen tarkoitukseen yhtiön purkautuessa. Osakeyhtiö on voitu katsoa yleishyödylliseksi, jos se esimerkiksi vuokraa omistamansa kiinteistön yleishyödylliseen tarkoitukseen, esimerkiksi lakisääteisen koulutuksen järjestämiseksi.

  Yleishyödyllisen yhteisön toiminnan verovapaus koskee henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvan toiminnan tuloa (TVL 23 §). Nämä yhteisöt ovat verovelvollisia harjoittamansa elinkeinotoiminnan tulosta. Viimeisen vuosikymmenen aikana oikeus- ja verotuskäytäntö on tiukentunut ja tulkinnut aikaisempaa helpommin yhteisön harjoittaman toiminnan elinkeinotoiminnaksi. Tämä on koskenut etenkin sosiaalista toimintaa harjoittavia yhteisöjä, kuten vanhusten palvelukoteja, päiväkoteja tms. ylläpitäviä yhteisöjä. Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen kunnalle muuhun kuin yleishyödylliseen tai yleiseksi hyväksi käytetyn kiinteistön tuottamasta tulosta, vaikka tällainen tulo on henkilökohtaisen tulolähteen tuloa. Kiinteistötulon saaminen välillisen kiinteistöomistuksen, siis keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeita omistamalla, ei kuitenkaan ole edellä tarkoitettua kiinteistötuloa.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Markku Järvenoja

  Related Concepts

  Sources

  Andersson&al2016, MyrskyM2014, TalariP2010

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 30.9.2023: Oikeustiede:yleishyödyllinen yhteisö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yleishyödyllinen yhteisö.)