Oikeustiede:yhteisö

From Tieteen termipankki

Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

Definition yksityis- tai julkisoikeudellinen oikeushenkilö, joka on tuloverotuksessa erillinen verovelvollinen
Explanation

Tuloverotuksessa oikeushenkilöt jaetaan erillisiin verovelvollisiin ja laskentasubjekteihin. Yhteisöt kuuluvat näistä ensimmäiseen ryhmään. Määrittelyn perusteena on joko yhteisön luonne julkisoikeudellisena entiteettinä tai yksityisoikeudellisten yhteisöjen osalta niiden oikeudellinen luonne tai osakaskunnan laajuus.

Yhteisöjä (TVL 3 §) ovat valtio ja sen laitokset, kunnat ja kuntayhtymät sekä seurakunnat ja muut uskonnolliset yhdyskunnat. Yksityisoikeudellisista oikeushenkilöistä yhteisöjä ovat osakeyhtiöt, osuuskunnat, säästöpankit, sijoitusrahastot, yliopistot, keskinäiset vakuutusyhtiöt, aatteelliset ja taloudelliset yhdistykset, säätiöt. Yhteisönä pidetään myös lainajyvästöä ja laitosta, ulkomaista kuolinpesää sekä erityiseen tarkoitukseen varattua varallisuuskokonaisuutta. Kotimaisia yhteisöjä vastaavat ulkomaiset oikeushenkilöt ovat yhteisöjä. Ulkomainen trusti voi myös olla tuloverotuksessa yhteisö.

Yhteisöt ovat itsenäisiä eli erillisiä verovelvollisia, joille määrätään niiden verotettavan tulon perusteella maksettavaa tuloveroa (TVL 9 §). Yhteisö voi olla tuloverotuksessa verovapaa tai yleishyödyllinen, jolloin sen tulosta tai tietyistä tuloista se ei ole verovelvollinen.
Additional Information
Kirjoittaja: Markku Järvenoja

Sources

Andersson&al2016

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.3.2023: Oikeustiede:yhteisö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yhteisö.)