Oikeustiede:valtiovastuu

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

valtiovastuu

valtiovastuu
Definition yleinen kansainvälisoikeudellinen oppi valtioiden oikeudenvastaisten tekojen seurauksista
Explanation

Valtiovastuu kattaa ne pääosin kansainvälisen tapaoikeuden alaan kuuluvat oikeussäännöt, jotka koskevat valtion oikeudenvastaisen teon seurauksia. Nykyään yleisen valtiovastuuopin tunnetuimman kokoavan lähteen muodostaa Kansainvälisen oikeuden toimikunnan (ILC) vuonna 2001 julkaisema valtiovastuuta koskeva mietintö, jonka valmistelu kokonaisuudessaan kesti liki viisikymmentä vuotta.

Yleinen kansainvälinen valtiovastuuoppi kattaa laajan kysymysjoukon. Ensinnäkin se määrittää niitä olosuhteita ja kriteerejä, joiden puitteissa yksittäisen valtion voidaan katsoa rikkoneen kansainvälisiä velvoitteitaan, sekä toisaalta vastuusta vapauttavia olosuhteita. Toisekseen oppi kartoittaa velvoiterikkomusten seurauksia, joista tärkeimpinä mainittakoon valtion korvausvastuu, haitallisen toiminnan lakkauttamisvelvoite sekä mahdollinen ennallistamisvastuu. Kolmanneksi valtiovastuuoppeihin kuuluu menetelmällisiä kysymyksiä vastuun toteuttamisesta käytännössä, kuten kuka on pätevä esittämään vaatimuksia valtiovastuun nojalla, sekä oikeuskeinoista joilla valtiovastuuta voidaan toteuttaa.

Valtiovastuu on deliktipohjaista, ei rikosoikeudellista vastuuta. Niinpä sen toteuttamiseen ei (periaatteessa) liity rangaistuselementtiä. Valtiovastuu on myös erotettava ihmisyksilöiden kansainvälisestä rikosoikeudellisesta vastuusta (ks. kansainvälinen rikosoikeus). Tyypillisimpiä valtiovastuun toteuttamismuotoja ovatkin oikeudenvastaisesta teosta vastuussa olevan valtion kärsijälle maksama vahingonkorvaus, haitallisen toiminnan lopettaminen sekä oikeudenvastaisen tilanteen ennallistaminen. Koska lukuisten erinäisten valtiovastuuta koskevien primäärinormien kodifiointi on osoittautunut vaikeaksi, yleinen valtiovastuuoppi painottuu käytännössä menetelmällisiin sekundäärinormeihin. Käytännössä kuitenkin sekundäärinormien soveltamistapa riippuu usein myös kulloistenkin primäärinormien tulkinnasta ja päinvastoin.
Additional Information
Kirjoittajat: Martti Koskenniemi ja Ville Kari

Related Concepts

Sources

CrawfordJ2013, CrawfordJ2012, Crawford&al(toim.)2010, CreutzK2015, NisselT2016

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 31.7.2021: Oikeustiede:valtiovastuu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtiovastuu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →