Oikeustiede:Kansainvälisen oikeuden toimikunta

  Tieteen termipankista

  Kansainvälisen oikeuden toimikunta

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  Kansainvälisen oikeuden toimikunta
  Määritelmä YK:n yleiskokouksen v. 1947 perustama itsenäinen asiantuntijakomissio, joka koostuu eri maiden arvostetuista lainoppineista ja jonka tehtävänä on kansainvälisen oikeuden kehittäminen ja kodifiointi
  Selite

  YK:n yleiskokous perusti vuonna 1947 Kansainvälisen oikeuden toimikunnan ('International Law Commission', ILC), jonka tehtäväksi annettiin YK:n peruskirjan 13 artiklan mukainen kansainvälisen oikeuden jatkuva kehittäminen ja kodifiointi. Toimikuntaan kuuluu 34 viisivuotiskaudeksi valittua jäsentä. Se kokoontuu vuosittain kahden kuukauden pituisiin istuntoihin ja raportoi syksyisin yleiskokoukselle. Kansainvälisen oikeuden toimikunnassa on vuoteen 2017 mennessä toiminut yhteensä kolme suomalaisjäsentä. Kansainvälisen oikeuden toimikunnan www-osoite on http://legal.un.org/ilc/.

  Käytännössä toimikunta on pyrkinyt kansainvälisen julkisoikeuden alaan kuuluvien monenkeskeisten valtiosopimusten valmistelemiseen. Kuluneiden vuosikymmenien aikana toimikunta on käsitellyt yli 50 asiakokonaisuutta, jotka ovat koskeneet kansainvälisen oikeuden tärkeimpiä aloja. Sen merkittävimpiä saavutuksia ovat olleet mm. kansainvälistä merioikeutta (1958, 1997), diplomaattisia ja konsulisuhteita (1961, 1963), valtiosopimusoikeuden perusteita (1969), kansainvälistä rikostuomioistuinta (1998) sekä valtioiden keskinäistä immuniteettia (2004) koskevien yleissopimusten valmistelut sekä valtiovastuuta koskevien malliartiklojen hahmottelu (2001). Valtiosopimusten laadinnan ohella Kansainvälisen oikeuden toimikunta on toimittanut myös kansainvälisen oikeuden tilaa ja lähteitä koskevia selvityksiä ja tulkintasuosituksia (esim. raportti kansainvälisen oikeuden fragmentaatiosta 2006, valtiosopimusten varaumia koskevat ohjeet 2011).

  Jotkin Kansainvälisen oikeuden toimikunnan valmistelemista sopimusluonnoksista eivät ole tulleet laajalti hyväksytyiksi. Toiset sen käsiteltävinä olleista kysymyksistä ovat olleet niin laajoja, perustavanluonteisia tai siinä määrin poliittisten erimielisyyksien kohteena, ettei toimikunta ole toistaiseksi suosittanut valtiosopimusten tekoa niistä. Toimikunnan raportit ovat tällöinkin usein kuitenkin selvittäneet vallitsevaa oikeustilannetta.
  Lisätiedot
  Kirjoittajat: Martti Koskenniemi ja Ville Kari

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 14.7.2024: Oikeustiede:Kansainvälisen oikeuden toimikunta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Kansainvälisen oikeuden toimikunta.)