Oikeustiede:valtion maa

  Tieteen termipankista

  valtion maa

  valtion maa
  Määritelmä valtion omistama maa-alue, jonka luovuttamista ja vuokraamista on rajoitettu
  Selite Valtion kiinteää omaisuutta voidaan perustuslain (731/1999) 92.2 §:n mukaan luovuttaa vain eduskunnan suostumuksella tai sen mukaan kuin lailla säädetään. Valtion maa-omaisuuden luovuttamista ja vuokraamista koskeva yleissäädös on laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta (973/2002), jossa valtion maaomaisuudella tarkoitetaan valtion omistamia kiinteistöjä, muita rekisteriyksikköjä, maa- ja vesialueita sekä osuutta niihin. Valtion maaomaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen on sallittua vain laissa säädetyin edellytyksin.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Martti Häkkänen

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Tepora&al2003, s. 16

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 6.12.2023: Oikeustiede:valtion maa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtion maa.)