Oikeustiede:tuomiovirhekantelu

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

tuomiovirhekantelu

tuomiovirhekantelu
Definition ylimääräinen muutoksenhakukeino, jolla voidaan puuttua lainvoimaiseen tuomioon vakavan menettelyllisen (muodollisen) virheen johdosta
Explanation

Tuomiovirhekantelusta säädetään oikeudenkäymiskaaren (4/1734) 31 luvun 1-6 §:ssä. Kanteluperusteena on ensinnäkin se, että asia on tutkittu, vaikka ehdottomissa prosessinedellytyksissä on ollut puute tai vaikka tuomioistuin ei ole ollut päätösvaltainen. Asian tutkiminen, vaikka tuomioistuimelta on pakottavan säännöksen mukaan puuttunut alueellinen toimivalta, ei kuitenkaan ole peruste tuomion poistamiseen. Toiseksi tuomio voidaan poistaa, jos poissaoleva ja haastamaton henkilö on tuomittu tai jos tuomiosta on haittaa henkilölle, jota ei ole kuultu. Kolmantena perusteena on se, että tuomio on niin sekava tai epäselvä, ettei siitä ilmene, miten asiassa on tuomittu. Neljäs peruste on muu oikeudenkäynnissä tapahtunut virhe, jonka voidaan havaita tai otaksua olennaisesti vaikuttaneen jutun lopputulokseen. Tuomiovirhekantelu tehdään käräjäoikeuden lainvoimaiseksi jääneen ratkaisun johdosta hovioikeuteen, kun taas sen tai korkeimman oikeuden ratkaisun varaan jääneessä asiassa kantelu tehdään korkeimpaan oikeuteen. Tuomiovirhekantelun tekemistä ei estä se, että asianosainen ei tuomiovirheen vuoksi turvautunut varsinaiseen muutoksenhakuun. Tuomiovirhekantelu on tehtävä kirjallisena. Määräaika on kanteluperusteesta riippuen kuusi kuukautta tuomion antamisesta tai virheen tiedoksisaannista. Määräajoista riippumatta voidaan kuitenkin kannella tuomion sekavuuden tai epäselvyyden perusteella. Tuomivirhekantelun hyväksyessään muutoksenhakutuomioistuin poistaa lainvoimaisen ratkaisun kokonaan tai virheellisiltä osiltaan ja lisäksi tarvittaessa osoittaa asian uudelleen käsiteltäväksi virheen tehneessä alemmassa tuomioistuimessa.

Aineellisiin virheisiin voidaan puuttua ylimääräisistä muutoksenhakukeinoista tuomionpurulla, joskaan raja aineellisen ja menettelyllisen virheen välillä ei ole aina selvä.
Additional Information
Kirjoittaja: Jaakko Rautio

Related Concepts

Sources

RautioJ2017b

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.9.2021: Oikeustiede:tuomiovirhekantelu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tuomiovirhekantelu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →