Oikeustiede:Bryssel I -asetus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Bryssel I -asetus

Bryssel I -asetus
Definition Bryssel I -asetuksella tarkoitetaan 22. päivänä lokakuuta 2000 annettua ja 1. päivänä maaliskuuta 2002 voimaan tullutta Neuvoston asetusta (EY) N:o 44/2001 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla tai tuota asetusta korvannutta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1215/2012 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (uudelleenlaadittu). Asetukset tulivat voimaan, asetus N:o 44/2001 1. päivänä maaliskuuta 2002 ja asetus N:o 1215/2012 10 päivänä tammikuuta 2015.
Explanation EU:n jäsenvaltioiden välillä tehty Amsterdamin sopimus tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 1999. Tällä sopimuksella siirrettiin unionin kolmannesta pilarista sen ensimmäiseen pilariin muun muassa EU-valtioiden yhteistyö siviilioikeuden alalla. Tämä yhteistyö käsittää muun muassa tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Tämän seurauksena voidaan vuoden 1968 tuomioistuimen toimivaltaa ja tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevaa Brysselin yleissopimusta vastaavia määräyksiä nykyisin antaa yhteisön asetuksilla tai direktiiveillä. Kun tällaisia määräyksiä annetaan asetuksella, jäsenvaltioiden lainsäätäjien myötävaikutus on periaatteessa tarpeeton. Niinpä Brysselin yleissopimus on korvattu Bryssel I -asetuksella.
Additional Information
Kirjoittaja: Gustaf Möller

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.10.2020: Oikeustiede:Bryssel I -asetus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Bryssel I -asetus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →