Oikeustiede:välityssopimus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

välityssopimus

välityssopimus
Definition välityssopimuksella tarkoitetaan asianosaisten tekemää sopimusta, jolla he jättävät välillään syntyneen riidan tai tietystä oikeussuhteesta vastaisuudessa ehkä aiheutuvat riidat lopullisesti ja heitä sitovasti ratkaistaviksi välimiesmenettelyssä
Explanation

Usein välityssopimus sisältyy yhtenä sopimusehtona asianosaisten väliseen yksityisoikeudelliseen pääsopimukseen. Silloin sitä kutsutaan toisinaan välityslausekkeeksi. Toisinaan otetaan testamenttiin, lahjakirjaan, konossementtiin tai näihin rinnastettaviin asiakirjoihin määräys välimiesmenettelystä. Harvinaista ei ole sekään, että määräys välimiesmenettelystä sisältyy yhdistyksen tai säätiön sääntöihin taikka osakeyhtiön, muun yhtiön tai yhteisön yhtiöjärjestykseen. Tällaisia määräyksiä, joita asianosaiset tai se, jota vastaan vaatimuksia esitetään, ovat velvollisia noudattamaan, pidetään välityssopimuksen veroisina. Kannetta kysymyksestä, joka sopimuksen mukaan on välimiesten ratkaistava, ei saa ottaa tuomioistuimessa tutkittavaksi, jos vastapuoli tekee siitä väitteen ennen kuin hän vastaa pääasiaan.


Jos asianosaiset ovat pätevästi sopineet, että välityssopimukseen sovelletaan vieraan valtion lakia, on tuota lakia sovellettava välityssopimukseen. Jolleivät asianosaiset ole sopineet välityssopimukseen sovellettavasta laista eikä välimiesmenettelyn paikka ole Suomessa sovelletaan välityssopimukseen, yleensä joko sen valtion lakia, missä välimiesmenettely on sovittu tai määrätty tapahtuvaksi, taikka siihen pääsopimukseen, johon välityssopimus sisältyy, sovellettavaa lakia.
Additional Information
Kirjoittaja: Gustaf Möller

Related Concepts

Sources

MöllerG1994, MöllerG1984, MöllerG1997

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.9.2021: Oikeustiede:välityssopimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:välityssopimus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →