Oikeustiede:teologinen oikeuspositivismi

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

teologinen oikeuspositivismi

teologinen oikeuspositivismi
Definition oikeusteologinen doktriini, jolla voidaan selittää sekä valtiosäännön että yleensä positiivisen oikeusjärjestyksen voimassaolon perusteita
Explanation Oikeusteologialla tarkoitetaan kirkko-oikeuden teologista selvittelyä sekä teologisista lähtökohdista tapahtuvaa tutkimusta, jonka kohteena on oikeus sanan yleisessä merkityksessä. Tämän kirjoittajan kehittelemä teologinen oikeuspositivismi kohdistuu kysymyksiin, mitä oikeus on, mikä on positiivisen ja ns. ylipositiivisen oikeuden suhde sekä mihin säädännäisen oikeusjärjestyksen legitiimisyys perustuu.

Doktriinin oikeusteologinen lähtökohta on käsitys, jonka mukaan oikeus on jumalalliseen luomiseen perustuvana samalla sekä jumalallista että inhimillistä. Tämä dialektinen suhde merkitsee ylipositiivisen (eli luonnonoikeuden) ja positiivisen oikeuden sulautumista yhdeksi ja samaksi oikeudellisen todellisuuden kokonaisuudeksi. Meille on oikeutena olemassa vain käsityksemme mukainen positiivinen oikeusjärjestys, mutta se sisältää itsessään ylipositiiviseksi sanotun ulottuvuuden.

Ylipositiivinen oikeus on doktriinin mukaan yhtä kuin positiivisen oikeusjärjestyksen periaatteellisen oikeellisuuden eli sisällöllisen legitimiteetin kriteerit. Nämä ovat eettisiä periaatteita, jotka ovat täsmennettävissä käsitteellisesti. Kriteereistä ei voida johtaa positiivisia oikeusnormeja eikä oikeudellisia ratkaisuja yksiselitteisellä päättelyllä, vaan tarvitaan kriteerien tulkintaa ja soveltamista. Teologisen oikeuspositivismin mukaan oikeusnormien pätevyys perustuu sekä säädettynä olemiseen että sisällölliseen legitimiteettiin.

Oikeusteologisilla perusteilla perustuslain ja samalla koko oikeusjärjestyksen eettiseksi perusperiaatteeksi on asetettava ihmisyksilön ehdoton arvo, jota millään enemmistöllä ei ole oikeutettua loukata ja johon perustuu yksilöiden yhdenvertaisuus ja tämän perusteella demokratia sekä vallankäytön periaatteena että toteutustapana. Ihmisarvo on valtiollisen demokratian perusta ja samalla sen rajoitusperuste. Ilman perusoikeuksia ei ole aitoa demokratiaa. Demokratia on välttämätön myös sen takia, että yhteiskunnan oikeusjärjestyksestä on sovittava yhdessä, sen ei pidä ilmestyä valmiina jostakin.
Additional Information
Kirjoittaja: Hannu Juntunen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 4.6.2020: Oikeustiede:teologinen oikeuspositivismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:teologinen oikeuspositivismi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg