Oikeustiede:kompetenssi

  Tieteen termipankista

  kompetenssi

  kompetenssi
  Määritelmä valta tai kelpoisuus antaa päätöksiä tai määrätä velvoitteista tai omaisuudesta
  Selite

  Kompetenssi viittaa henkilön tai organisaation valtaan, asemaan tai kykyyn antaa tietynlaisia päätöksiä tai määrätä velvoitteista tai omaisuudesta. Kompetenssi on päätöksen tai määräämistoimen laillisuuden tai pätevyyden välttämätön mutta ei riittävä edellytys.

  Laillisten säädösten antajalla on valta antaa säädöksiä, lain- ja oikeusvoimaisten tuomioiden tai hallintopäätösten antajalla on tuomiovalta tai toimivalta ja pätevien oikeustoimien tekijällä on kelpoisuus velvoittautua tai määrätä oikeustoimen kohteena olevasta omaisuudesta.

  Yksityisoikeudessa oikeustoimikelpoisuus tarkoittaa henkilön yleistä kykyä tehdä itseään sitovia oikeustoimia. Oikeustoimikelpoinen henkilö on oikeuskelpoinen, eli oikeusjärjestys tunnustaa hänet itsenäisenä henkilönä. Oikeustoimikelpoinen henkilö voi valtuuttaa toisen velvoittautumaan lukuunsa tai määräämään omaisuudestaan. Poikkeuksellisesti oikeuskelpoiselta henkilöltä voi puuttua oikeustoimikelpoisuus, jolloin kompetenssia käyttää toinen henkilö.

  Henkilöllä on muodollinen kompetenssi eli kelpoisuus, kun hän on sellaisessa ulkoisesti havaittavassa asemassa, johon oikeusjärjestys kytkee kompetenssin. Sopimuskumppanit ja sivulliset voivat yleensä luottaa henkilön ulkoiseen kelpoisuuteen velvoittautua tai määrätä omaisuudesta. Aineellinen kompetenssi viittaa puolestaan kelpoisuuden käyttämisen moitteettomuuteen. Henkilö voi velvoittautua tai määrätä omaisuudesta tavalla, joka ylittää hänen kelpoisuutensa. Velvoitetta tai määräämistointa rasittaa tällöin kompetenssivirhe.

  Kompetenssia voidaan käyttää aktiivisesti tai passiivisesti. Aktiivista kompetenssin käyttämistä ovat velvoittautuminen ja omaisuudesta määrääminen tai siitä luopuminen. Passiivinen kompetenssi viittaa henkilön omaisuuden perintökelpoisuuteen ja siihen, että henkilön omaisuus vastaa hänen veloistaan.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Ilmari Niemi

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  EIF-VII, s. 289

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Oikeustiede:kompetenssi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kompetenssi.)