Oikeustiede:säätämisjärjestysvalvonta puhemiesneuvostossa

From Tieteen termipankki

säätämisjärjestysvalvonta puhemiesneuvostossa

säätämisjärjestysvalvonta puhemiesneuvostossa (luo nimityssivu)
Definition puhemiesneuvosto (puhemiehistä ja valiokuntien puheenjohtajista koostuva eduskunnan toimielin) valikoi ne hallituksen esitykset, joista täysistunnon päätöksin eduskunnan perustuslakivaliokunta velvoitetaan antamaan lausunto mietinnön laativalle valiokunnalle.
Explanation

Eduskunnan työjärjestyksen 6 §:n mukaan eduskunnan puhemiesneuvosto tekee täysistunnolle esityksen siitä, mihin valiokuntaan hallituksen esitys lähetetään valmistelevasti käsiteltäväksi ja mietinnön antamiseksi täysistunnolle. Tässä vaiheessa suoritetaan arviointi siitä, tarvitaanko asiassa perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen perustuslain- ja ihmisoikeussopimusten mukaisuudesta. Arvion lähtökohtana on useimmiten hallituksen esitykseen sisältyvä jakso säätämisjärjestykseen liittyvistä seikoista. Noin neljäsosa sellaisista hallituksen esityksistä, joihin sisältyy erillinen säätämisjärjestystä koskeva jakso, toimitetaan perustuslakivaliokuntaan.

Esityksen mietintövaliokunnasta tekee eduskunnan pääsihteeri. Tätä ennen lakiehdotuksen on käynyt läpi apulaispääsihteeri, joka arvioi, tarvittaessa perustuslakivaliokunnan sihteerien (valiokuntaneuvokset) kanssa keskusteltuaan, onko hallituksen esitys sellainen, että se tulee lähettää perustuslakivaliokuntaan. Usein hallituksen esityksen säätämisjärjestysperustelut katsotaan riittäviksi, eikä perustuslakivaliokunnan lausuntoa pidetä tarpeellisena. Puhemiesneuvosto seuloo hallituksen esityksistä ne, joista katsotaan tarpeelliseksi täysimittainen säätämisjärjestysselvitys perustuslakivaliokunnassa.

Puhemiesneuvosto toimii ajoittain myös neuvottelufoorumina perustuslainmukaisuuskysymyksissä. Lähtökohtaisesti eduskunnan puhemies valvoo perustuslain 42.2 §:n mukaan sitä, ettei eduskunnan täysistunnossa äänestetä ehdotuksesta, joka on vastoin perustuslakia. Tähän liittyen puhemiehen valvonnan piiriin kuuluu se, että hallituksen esityksessä olleen lakiehdotuksen säätämisjärjestyksestä perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat on otettu asianmukaisesti huomioon mietintövaliokunnassa.

Ajoittain lakiehdotuksen säätämisjärjestykseen liittyviä seikkoja tulee esille täysistunnossa, tai niistä informoidaan ennakollisesti puhemiestä, jolloin asia saattaa tulla keskusteltavaksi puhemiesneuvoston ad hoc kokouksessa. Päätösvalta tällaisissa asioissa (puhemiesneuvoston konsultointi) on eduskunnan puhemiehellä täysistunnossa: puhemies päättää siitä, sallitaanko äänestys. Jos eduskunnan täysistunto ei tyydy puhemiehen menettelyyn, asia voidaan lähettää perustuslakivaliokunnan lopullisesti ratkaistavaksi.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related Concepts

Sources

HidénM2006, s. 170 ss., Pajuoja&Pölönen2011, s. 382

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.3.2023: Oikeustiede:säätämisjärjestysvalvonta puhemiesneuvostossa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:säätämisjärjestysvalvonta puhemiesneuvostossa.)

SLYpalkki.jpg