Oikeustiede:eduskunnan puhemiehistö

From Tieteen termipankki

eduskunnan puhemiehistö

eduskunnan puhemiehistö
Definition eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten muodostama epävirallinen eduskunnan toimielin.
Explanation

Puhemiehen ja varapuhemiesten tärkein tehtävä on johtaa eduskunnan täysistuntoja. Jos puhemies ja varapuhemiehet ovat estyneet hoitamasta puhemiehen tehtävää, puhetta johtaa täysistunnossa puhemiesneuvoston iältään vanhin saapuvilla oleva jäsen. Tällöin istunnossa käsitellään ilmoitusasioita ja ilmoitetaan seuraavan täysistunnon ajasta, mutta ei tehdä päätöksiä muissa asioissa, ellei erityisen pakottavista syistä muuta johdu (TJ 6 §). Puhemiehistöä olennaisesti keskeisempi, täysistuntojen ulkopuolella toimiva varsinainen orgaani on puhemiesten ja valiokuntien puheenjohtajien muodostama puhemiesneuvosto.

Valtiopäiväkauden mittaisen toimikautensa puhemies ja varapuhemiehet ovat erottamattomia.

Joskin kuka tahansa kansanedustaja voidaan valita puhemiehistöön, valinnoissa noudatetaan yleensä tiettyjä sovinnaissääntöjä. Hallituksen jäsenen ei katsota voivan toimia puhemiehistössä. Lisäksi puhemies ja varapuhemiehet valitaan yleensä eri eduskuntaryhmistä.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related Concepts


References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.3.2023: Oikeustiede:eduskunnan puhemiehistö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:eduskunnan puhemiehistö.)

SLYpalkki.jpg