Oikeustiede:viranomaisnormi

  Tieteen termipankista

  viranomaisnormi

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  viranomaisnormi
  Määritelmä ministeriötasoa alemman valtion hallintoviranomaisen tai kunnallisen viranomaisen antama normipäätös
  Selite

  Suomessa perustuslaki määrittelee lainsäädäntötoiminnan oikeudellisen perustan ja eri säädöstyypit. Näitä ovat perustuslain lisäksi laki ja asetus, joita voivat antaa tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministeriöt. Lisäksi tiukasti rajatuissa tapauksissa muukin viranomainen voidaan perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaisesti lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä tietyistä asioista.

  Käytännössä ministeriötasoa alempi valtion hallintoviranomainen (esim. Verohallinto ja Tulli) tai kunnallinen viranomainen voivat antaa viranomaisnormeja, joita kutsutaan kyseisen viranomaisen määräyksiksi. Kysymyksessä ei siis ole hallintopäätös.

  Hallintoviranomaisten norminannon oikeussäännöt eli viranomaisnormien muoto poikkeaa laissa ja asetuksissa noudatetuista muotoseikoista. Kyseisiä määräyksiä ei ole pääsääntöisesti puettu pykälien muotoon. Viranomaisten määräyksistä käy kuitenkin ilmi muun muassa seuraavat seikat: määräyksen antanut viranomainen, määräyksen nimike, antopäivä ja diaarionumero, voimaantulopäivä ja voimassaolo (esim. toistaiseksi). Määräyksen allekirjoittaa päätöksentekijä ja asian esittelijä.

  Valtion viranomaisten määräykset julkaistaan viranomaisten määräyskokoelmissa, jotka sisältävät ministeriöiden ja keskushallinnon viranomaisten antamat määräykset ja ohjeet.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Niemivuo

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  NiemivuoM1988, NiemivuoM2002, NiemivuoM2008, TalaJ2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 14.7.2024: Oikeustiede:viranomaisnormi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:viranomaisnormi.)