Oikeustiede:perustuslaillinen toimeksianto

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

perustuslaillinen toimeksianto

perustuslaillinen toimeksianto
Definition perustuslaissa, ensisijassa perusoikeussäännöksissä, lainsäätäjälle osoitettu positiivinen toimintavelvoite eli kehotus ryhtymisestä lainsäädäntötoimenpiteisiin tai muihin toimiin kuten valtion talousarvion määrärahalisäyksiin säännöksessä ilmaistun tavoitteen toteuttamiseksi
Explanation Perustuslakiin sisältyvään lakivaraus- ja viittausjärjestelmään liittyy oikeudelliselta sitovuudeltaan niitä heikompi säännöstö lainsäätäjän turvaamisvelvollisuuksista (perustuslailliset toimeksiannot) ja lainsäätäjän edistämisvelvollisuuksista. Tällaisilla perusoikeussäännöksillä ei voi sanoa olevan sellaista perusoikeuksien ydinaluetta, jolla on suoraan sitova oikeusvaikutus lain säätämisvaiheessa.

Lakivaraus- ja viittaussäännösten ajatuksena on osoittaa se liikkumavara, mikä on olemassa: milloin tietystä asiasta voidaan säätää tavallisella lailla ja millaisin ehdoin. Toisaalta säännös määrittää sen, millaisia rajauksia e contrario päättelyn seurauksena ei voi säätää tavallisella lailla. Toimeksiannot ja edistämisvelvollisuudet puolestaan eivät valtuuta perusoikeusrajoitusten säätämiseen. Ne osoittavat tavoitteita ja prioriteetteja lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttämisessä ja niillä on merkittävä tulkintavaikutus perusoikeuskollisioiden yhteydessä. Toisaalta ne ovat oikeusvaikutuksiltaan joustavia, sillä ei ole oikeudellista välinettä tai sanktiota pakottaa "lainsäätäjää" toimimaan perustuslakiin kirjoitettujen toimeksiantojen ja kehotusten mukaan.

Erityisesti sosiaaliturvan alalla, taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin perusoikeuksiin liittyen perustuslaillisten toimeksiantojen toteuttaminen on sidoksissa valtiontalouden kulloiseenkin liikkumavaraan. Oman ongelmansa muodostaa se, että merkittävä osa toimeksiannoista viittaa toimenpiteisiin kunnallisten päätöksentekijöiden toimesta ja kunnallistalouden rajoissa.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related Concepts

Sources

HautamäkiVP2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.11.2020: Oikeustiede:perustuslaillinen toimeksianto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:perustuslaillinen toimeksianto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg