Oikeustiede:orgaaninen laki

From Tieteen termipankki

orgaaninen laki

orgaaninen laki
Definition ranskalaisesta valtiosääntöoikeudesta lähtöisin oleva termi, jolla tarkoitetaan valtiosääntöä täydentävää tai konkretisoivaa lakia. Sillä viitataan perustuslaissa tarkoitettuun, oikeusnormien hierarkiassa perustuslain alapuolella olevaan, mutta tavallisista parlamenttilaeista poikkeavaan säädökseen, joka useimmiten sääntelee parlamentin toimintoja.
Explanation

Valtiosäännön korotetun muodollisen lainvoiman seurauksena poliittisen järjestelmän yksityiskohtainen sääntely perustuslakitasossa saattaa olla haitallinen seikka valtioelinten toimintojen joustavan sääntelyn kannalta. Tällöin valtiosäännössä voidaan muotoilla oma kategoria valtioelinten toimintojen sääntelylle siten, että orgaanisen säädöksen muutos on suoritettava tavallisten lakien säätämistä vaikeutetummin säätämisjärjestyksin mutta kuitenkin siten, että kaikkia perustuslakimuutoksen säätämisedellytyksiä ei noudateta.

Orgaanisten lakien säätämismenettely alleviivaa usein parlamentin autonomiaa suhteessa hallituksen säädösvalmisteluun. Tämän säädöstyypin suomalainen vastine on eduskunnan työjärjestys.

Käytetyt lähteet:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_organique
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Equivalents

organic law (luo nimityssivu)englanti
loi organique (luo nimityssivu)ranska

Related Concepts

Sources

HidénM2006, PegoraroLRA2000, NergeliusJ2010, SaraviitaI2012

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 30.9.2022: Oikeustiede:orgaaninen laki. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:orgaaninen laki.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →



SLYpalkki.jpg