Oikeustiede:orgaaninen laki

  From Tieteen termipankki

  orgaaninen laki

  orgaaninen laki
  Definition ranskalaisesta valtiosääntöoikeudesta lähtöisin oleva termi, jolla tarkoitetaan valtiosääntöä täydentävää tai konkretisoivaa lakia. Sillä viitataan perustuslaissa tarkoitettuun, oikeusnormien hierarkiassa perustuslain alapuolella olevaan, mutta tavallisista parlamenttilaeista poikkeavaan säädökseen, joka useimmiten sääntelee parlamentin toimintoja.
  Explanation

  Valtiosäännön korotetun muodollisen lainvoiman seurauksena poliittisen järjestelmän yksityiskohtainen sääntely perustuslakitasossa saattaa olla haitallinen seikka valtioelinten toimintojen joustavan sääntelyn kannalta. Tällöin valtiosäännössä voidaan muotoilla oma kategoria valtioelinten toimintojen sääntelylle siten, että orgaanisen säädöksen muutos on suoritettava tavallisten lakien säätämistä vaikeutetummin säätämisjärjestyksin mutta kuitenkin siten, että kaikkia perustuslakimuutoksen säätämisedellytyksiä ei noudateta.

  Orgaanisten lakien säätämismenettely alleviivaa usein parlamentin autonomiaa suhteessa hallituksen säädösvalmisteluun. Tämän säädöstyypin suomalainen vastine on eduskunnan työjärjestys.

  Käytetyt lähteet:

  http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_organique
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Equivalents

  organic law (luo nimityssivu)englanti
  loi organique (luo nimityssivu)ranska

  Related Concepts

  Sources

  HidénM2006, PegoraroLRA2000, NergeliusJ2010, SaraviitaI2012

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.9.2023: Oikeustiede:orgaaninen laki. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:orgaaninen laki.)