Oikeustiede:orgaaninen laki/laajempi kuvaus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Palaa takaisin käsitesivulle

Suomen valtiosääntöhistorian ruotsinvallan aikaisten perinteiden mukaisesti eduskunnan työskentelyn ja päätöksenteon yksityiskohdat säädettiin vuoden 2000 perustuslakiin saakka valtiopäiväjärjestys -nimisessä säädöksessä. Se oli luonteeltaan perustuslaki. Pienimmät yksityiskohdat säädettiin eduskunnan työjärjestyksessä täysistuntopäätöksin mutta siten, ettei työjärjestystä voitu muuttaa asiakohtaisesti.

Ruotsin hallitusmuodon 18 luvun 17 §:n sääntely valtiopäiväjärjestyksen säätämisjärjestyksestä vain osittain perustuslainsäätämisjärjestyksessä (8:14) merkitsee Ruotsin parlamentin toiminnan sääntelyä keskeisiltä osiltaan perustuslain hierarkkisen aseman alapuolella, orgaanisella lailla.

Vuoden 2000 perustuslain järjestelmää valmisteltaessa perustuslakitasosta (1928 VJ) tahdottiin karsia merkittävä osa eduskunnan työskentelyä tarkoittavia säännöksiä. Niitä kirjattiin eduskunnan työjärjestykseen. Eduskunnan työjärjestys puolestaan ei ole "laki" sanan muodollisessa merkityksessä, mutta se päätetään eduskunnassa samassa järjestyksessä kuin tavallinen laki. Työjärjestystä ei suoraan voi rinnastaa orgaanisiin lakeihin tästä syystä: se ei ole hierarkkiselta asemaltaan perustuslain ja tavallisen lain välillä, vaan muodollisesti lakikategorian ulkopuolella. Päätösvalta työjärjestyksestä on yksinomaan eduskunnalla, eikä tasavallan presidentti sitä vahvista.