Oikeustiede:eduskunnan työjärjestys

From Tieteen termipankki

eduskunnan työjärjestys

eduskunnan työjärjestys
Definition eduskunnan työjärjestyksessä annetaan perustuslakisääntelyjä tarkempia, osin täydentäviä säännöksiä valtiopäivillä noudatettavasta menettelystä sekä eduskunnan toimielimistä ja eduskuntatyöstä (perustuslain 52.1 §)
Explanation

Työjärjestys hyväksytään eduskunnan täysistunnossa lakiehdotuksen käsittelystä säädetyssä järjestyksessä ja se julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. Perustuslain 52 § säätää eduskunnalle itsehallinnollista säädösvaltaa muistuttavan systeemin, jonka ensimmäisenä portaana on eduskunnan työjärjestys ja muina tasoina eduskunnan päätösvalta antaa ohjesääntöjä eduskunnan sisäistä hallintoa, eduskunnan toimittavia vaaleja ja muuta eduskuntatyön yksityiskohtaista järjestämistä varten. Eduskunta voi myös hyväksyä valitsemilleen toimielimille johtosääntöjä (PeL 52.2 §).

Sellaiset eduskunnan toimintaan läheisesti liittyvät seikat, jotka eivät suoraan liity eduskunnan työskentelytapoihin (mm. lait eduskuntaryhmistä ja eduskunnan turvallisuusjärjestelyistä), säädetään kansanedustajan lakialoiteoikeuden puitteissa.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related Concepts


References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.3.2023: Oikeustiede:eduskunnan työjärjestys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:eduskunnan työjärjestys.)

SLYpalkki.jpg