Oikeustiede:omistusvakuus

  Tieteen termipankista

  omistusvakuus

  omistusvakuus
  Määritelmä omistusvakuudella tarkoitetaan omistuspohjaista esinevakuutta, joka rakentuu juridis-teknisesti omistusoikeudelle
  Selite

  Omistusvakuuden käsitteen piiriin voidaan lukea kaikki sellaiset järjestelyt, jotka palvelevat keskeisesti vakuustarkoitusta ja joita käytettäessä suoja muita velkojia ja velallisen luovutuksensaajia vastaan perustetaan velkojan omistusoikeuteen. Luottosuhteen aikana omistusvakuudessa esineen omistajana on ainakin nimellisesti velkoja, kun taas vakuusobjektin hallinta ja käyttöhyöty ovat normaalisti velallisella.

  Omistusvakuuksiin voidaan lukea (1) omistuksenpidätys, (2) vakuusluovutus ja (3) rahoitusleasing. Omistusoikeutta käytetään sivullisia sitovan rahoitusjärjestelyn aikaansaamiseksi lisäksi myyntikomissiossa ja konsignaatiossa.

  Omistusvakuus on esinevakuus samalla tavalla kuin pantti- ja pidätysoikeus. Omistusvakuus eroaa kuitenkin juridis-teknisesti viimeksi mainituista siinä, että omistusvakuus rakentuu enemmän tai vähemmän suoraan omistusoikeudelle, kun taas pantti- ja pidätysoikeus rakentuvat omistusoikeutta rajoittavan ja rasittavan erityisen esinekohtaisen oikeuden varaan. Näin voidaan määritelmällisesti erottaa omistusvakuudet ja rasitusvakuudet, vaikka kummankin käsitteen taustalla on perimmältään vakuuskohteen omistus.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jarno Tepora

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HavansiE1992, s. 14-17, TuomistoJ1990

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 11.12.2023: Oikeustiede:omistusvakuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:omistusvakuus.)