Oikeustiede:leasing

  Tieteen termipankista

  leasing

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  leasing
  Määritelmä pitkäaikainen, tavallisesti irtaimen esineen vuokraa koskeva sopimus
  Selite

  Irtaimia esineitä koskevat leasingsopimukset jaetaan tavallisesti rahoitusleasingiin (financial leasing) ja käyttöleasingiin (operating leasing). Kummassakin tapauksessa vuokralleantaja perustaa vuokralleottajalle vastiketta vastaan käyttöoikeuden esineeseen. Rahoitusleasingsopimuksissa vuokralaiselle on varattu mahdollisuus käyttää esinettä ainakin pääosa sen teknis-taloudellisesta käyttöiästä. Rahoitusleasing on selkeästi rahoituskeino. Käyttöleasingin piiriin on luettu lyhytaikaisemmat vuokrasopimukset, joissa rahoitustarkoitus ei ole yhtä hallitseva. Käyttöleasingsopimukset eivät merkittävästi eroa tavanomaisesta irtaimen vuokrasta. Myös raja rahoitus- ja käyttöleasingin välillä on liukuva.

  Kiinteistöleasingillä tarkoitetaan maa-aluetta ja sillä olevia rakennuksia taikka esimerkiksi kiinteistöosakeyhtiön huoneistoja koskevia pitkäaikaisia vuokrasopimuksia, joiden yhteydessä vuokralaisella on tavallisesti lunastus- tai etuosto-oikeus vuokrakohteeseen. Useimmiten on kyse sopimuskokonaisuudesta, josta käytetään nimitystä sale and lease back. Vuokrakohde on silloin kuulunut alkuaan vuokralaiselle, ja se on myyty vuokranantajalle tarkoituksin vuokrata sama kohde takaisin. Kiinteistöleasingiä käytetään rahoituskeinona mutta myös välineenä erilaisissa yritysjärjestelyissä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jarmo Tuomisto

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Saarnilehto&al2012, Tepora&al2009, TuomistoJ1988

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 17.7.2024: Oikeustiede:leasing. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:leasing.)