Oikeustiede:oikeusperiaate (eurooppaoikeus)

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

EU-oikeus

Tämä sivu on vielä tarkistamatta
oikeusperiaate
Definition Euroopan unionin oikeusjärjestyksen arvoja tai tavoitteita ilmentävä oikeuslähde
Explanation

Oikeusperiaatteet ovat EU-oikeudellisessa kontekstissa vahvasti velvoittavia oikeuslähteitä, joita noudatetaan osana hallinnollisia ja oikeudellisia prosesseja. Oikeusperiaatteet kattavat sekä oikeusvaltioideologiaan sidotut arvoperiaatteet että tavoitteisiin sidotut politiikat. Oikeusperiaatteiden ilmentämiä arvoja ja tavoitteita on tunnustettu EU:n perussopimuksissa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja Euroopan unionin tuomioistuinten oikeuskäytännössä. EU-oikeudessa tunnustetaan myös kansainväliseen oikeuteen pohjautuvien oikeusperiaatteiden asema. Oikeusperiaatteille ominaista on joustavuus, joka erottaa ne tunnusmerkistöltään yksiselitteisistä oikeussäännöistä. Joustavuuden vuoksi oikeusperiaatteiden noudattamatta jättämisestä seuraavien oikeusvaikutusten arviointi on tapauskohtaista. Tapauskohtaisessa arvioinnissa EU-oikeudellisten oikeusperiaatteiden painoarvo voi muuttua ajansaatossa ja vaihdella sektorikohtaisesti eri oikeudenaloilla, koska periaatteiden painoarvo määritellään niiden toteuttamien arvojen ja tavoitteiden dynaamisesti kehittyvän aseman mukaisesti.

Hallinnollisissa prosesseissa oikeusperiaatteiden sisältöä ja laajuutta tulkitaan etenkin suhteessa hallinnon tavoitteisiin ja osana oikeudellisia prosesseja oikeusperiaatteita tulkitaan lähtökohtaisesti suhteessa EU-oikeusjärjestyksessä tunnustettuihin arvoihin ja politiikkoihin. Oikeusperiaatteet rajaavat viranomaisten harkintavaltaa, ja niiden huomiotta jättäminen päätöksenteossa tai niiden ydinalueen vaarantaminen voi johtaa mielivaltaiseen päätöksentekoon tai harkintavallan väärinkäyttöön. EU-oikeuden alueella oikeusperiaatteet toimivat yleensä tulkintaa ohjaavina oikeudellisina instrumentteina, mutta ne voivat toimia myös ratkaisuperiaatteina. Oikeusperiaatteet täyttävät EU-oikeudellisen lainsäädännön aukkokohtia, ja niiden johdonmukainen tulkinta on edellytys EU-oikeusjärjestyksen koherenssille.

Käytetyt lähteet: Sopimus Euroopan unionista (konsolidoitu toisinto 2016) EYVL C 202, Sopimus Euroopan Unionin toiminnasta (konsolidoitu toisinto 2016) EYVL C 202,

Euroopan Unionin perusoikeuskirja (2016) EYVL C 202
Additional Information
Kirjoittaja: Kukka Kuusela

Equivalents

Legal principleenglanti
Principé du Droitranska
Rättsprincipruotsi

Related Concepts

Sources

EYVL C 202, AlexyR2002, DworkinR1978, MacCormickN2007

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.4.2021: Oikeustiede:oikeusperiaate (eurooppaoikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeusperiaate (eurooppaoikeus).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →