Oikeustiede:normipäätös

  Tieteen termipankista

  normipäätös

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  normipäätös
  Määritelmä julkista valtaa käyttävän tahon antama yleisluonteinen, oikeussääntöjä sisältävä kokonaisuus, säädös
  Selite Termi normipäätös on säädöksestä käytettävä nimitys tilanteissa, joissa on tarpeen tehdä ero säädöksen ja yksittäisessä hallintoasiassa annettavan hallintopäätöksen välillä. Normipäätös on luonteeltaan abstrakti ja yleinen, eli se koskee kaikkia sen soveltamisalassa olevia, kun taas hallintopäätös koskee konkreettista, yksittäistä tapausta. Toisin kuin hallintopäätös, normipäätös ei lähtökohtaisesti yleensä ole valituskelpoinen muutoin kuin kunnallisvalituksen alalla.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Eeva Attila

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KHO2017:27, OM2013, MäenpääO2007, s. 119-120 ja 143-144, Niemivuo&al2010, s. 325, Paso&al2015, s.110

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:normipäätös. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:normipäätös.)