Oikeustiede:oikeusvoima (prosessioikeus)

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

oikeusvoima

oikeusvoima
Definition tuomioistuimen ratkaisun sitova vaikutus, joka ilmenee toisessa oikeudenkäynnissä
Explanation

Tuomioistuimen lopullinen, lainvoimainen tuomio tai muu tuomioon rinnastettava ratkaisu saa oikeusvoiman (res judicata), toisin sanoen sitovan vaikutuksen, joka ilmenee toisessa oikeudenkäynnissä. Oikeusvoima turvaa oikeusvarmuutta ja oikeusrauhaa yhteiskunnassa. Rikosasioissa puhutaan myös vastaajaa turvaavasta ne bis in idem -periaatteesta, jonka mukaan ketään ei saa syyttää kahta kertaa samasta asiasta.

Oikeusvoimavaikutus ilmenee negatiivisena ja positiivisena vaikutuksena. Ensin mainittu tarkoittaa, että kerran oikeusvoimaisesti ratkaistua asiaa ei voida uudelleen tutkia tuomioistuimessa. Positiivinen vaikutus tarkoittaa, että oikeusvoimaisesti ratkaistu asia on pantava tuomion perustaksi toisessa oikeudenkäynnissä, jossa se on ennakkoluonteisena kysymyksenä (esimerkiksi esineen omistusoikeuden ratkaissut tuomio myöhemmässä vahingonkorvausoikeudenkäynnissä).

Oikeusvoima ilmenee vain välillisesti kirjoitetun lain säännöksistä, ja oikeusvoimaoppia on kehitetty oikeuskäytännössä ja prosessioikeudellisessa kirjallisuudessa. Oikeusvoima sitoo yleensä vain oikeudenkäynnin asianosaisia (subjektiivinen ulottuvuus). Vaikeimmin ratkaistava kysymys on ollut oikeusvoiman objektiivinen ulottuvuus, toisin sanoen se, milloin uudessa oikeudenkäynnissä oikeastaan on kyse samasta asiasta.

Jos ulkomaiselle tuomiolle annetaan Suomessa oikeusvoimavaikutus, puhutaan kyseisen tuomion tunnustamisesta Suomessa.
Additional Information
Kirjoittaja: Tatu Leppänen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.9.2021: Oikeustiede:oikeusvoima (prosessioikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeusvoima (prosessioikeus).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg