Oikeustiede:jutun lykkäys

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

jutun lykkäys

jutun lykkäys
Definition tuomioistuimen päätöksen nojalla tapahtuva asian käsittelyn siirtäminen toiseen, tiettynä aikana pidettävään oikeudenkäyntitilaisuuteen
Explanation

Pääkäsittelyn lykkääminen on sallittua vain oikeudenkäymiskaaren (jäljempänä OK) 6 luvun 10 §:ssä ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (jäljempänä ROL) 6 luvun 10 §:ssä mainittujen erityisten seikkojen perusteella. Lykkäyksen jälkeen asian käsittelyä jatketaan yleensä siitä, mihin se jäi edellisen käsittelyn päättyessä. Jos jutun yhteenlaskettu lykkäysaika kuitenkin ylittää tietyt laissa asetetut rajat, käsittely on pääsääntöisesti aloitettava uudelleen.

Jutun lykkäys on erotettava käsittelyn keskeyttämisestä, jossa sama istunto jatkuu myöhemmin. Istunto saadaan keskeyttää, jos käsiteltävänä on niin laaja juttu, ettei pääkäsittelyä ehditä toimittaa loppuun yhden päivän kuluessa. Lykkääminen eroaa käsittelyn keskeyttämisestä siinä, että lykkäämisen syy on jokin muu este asian ratkaisemiselle kuin se, ettei asiaa ole ehditty käsitellä yhdessä istuntotilaisuudessa.

Asian käsittely voidaan jättää myös lepäämään, jolloin tuomioistuin määrää asian käsittelyä jatkettavaksi vasta esteen poistuttua. Lepäämään jättäminen tulee kysymykseen silloin, kun asian ratkaisemisen kannalta on tärkeää, että toisessa oikeudenkäynnissä tai muussa menettelyssä käsiteltävänä oleva kysymys ratkaistaan ensin, tai jos asian käsittelylle on muu pitkäaikainen este (OK 14 luvun 4 §).

Käytetyt lähteet: Oikeudenkäymiskaari (4/1734) – Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (689/1997)
Additional Information
Kirjoittaja: Antti Jokela

Related Concepts

Sources

EIF-IV, s. 125-127, JokelaA2015, s. 33-37 ja 109-118

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2021: Oikeustiede:jutun lykkäys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:jutun lykkäys.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →