Oikeustiede:erottamisetu ulosotossa

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

erottamisetu ulosotossa

erottamisetu ulosotossa
beneficium (luo nimityssivu)
Definition velallisen suojaan kuuluva ulosmittauskielto, joka määrittää, mitä luonnolliselle henkilölle kuuluvaa omaisuutta jätetään ulosmittauksen ulkopuolelle koti-irtaimiston ja toimeentulon vähimmäismääräksi
Explanation

Velallisen erottamisetu antaa velalliselle oikeuden "erottaa" laissa säädetty omaisuus ulosmittauksesta. Tämän ulosmittauskiellon tarkoituksena on turvata velalliselle ja hänen perheelleen vähimmäistaso asuinirtaimiston, henkilökohtaisten esineiden, työvälineiden ja rahavarojen osalta. Oikeustieteessä erottamisedusta käytetään usein myös latinankielistä termiä beneficium, jonka taustalla on roomalaisessa oikeudessa velalliselle suojaa tarjonnut erottamisetu beneficium competentiae.

Erottamisetua koskevat säännökset ovat ulosottokaaren (705/2007) 4 luvun 21-23 §:ssä. Ulosmittauksesta erotetaan tavanomainen koti-irtaimisto sekä kohtuulliseen määrään henkilökohtaiset esineet ja tunnearvoesineet. Erottamisetuun kuuluvat myös velallisen työvälineet sekä perheen koulu- ja opiskelutarvikkeet. Elinkeinon harjoittamisessa tarvittavat eläimet ja työvälineisiin rinnastettavat esineet, kuten työmatkaan käytettävä auto, saadaan erottaa osin tai kokonaankin. Rahavaroistaan velallinen saa erottaa puolitoistakertaisena suojaosuuden määrän. Sairauden tai vamman perusteella erottamisetu voi olla edellä mainittua laajempikin. Jos hakijalla on esineeseen panttioikeus, tällaisen velkojan velasta panttiesine voidaan ulosmitata, vaikka esine muutoin kuuluisi erottamisetuun.

Ulosottomies ottaa erottamisedun huomioon viran puolesta. Jos ulosottomies on ulosmitannut erottamisedun alaista omaisuutta, velallinen voi tehdä asiasta ulosottovalituksen.
Additional Information
Kirjoittaja: Tuula Linna

Related Concepts

Sources

Linna&Leppänen2015, s. 68-76, HavansiE2011, Ulosmittauksen kohteet, LinnaT2019, s. 133-135

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.6.2021: Oikeustiede:erottamisetu ulosotossa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:erottamisetu ulosotossa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →