Oikeustiede:ulosottovalitus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

ulosottovalitus

ulosottovalitus
Definition ulosottoasioissa käytettävä muutoksenhaku, joka tehdään ulosottomiehen päätöksestä tai toimesta käräjäoikeudelle
Explanation

Ulosottovalitus on tärkein ulosoton oikeussuojakeino. Ulosottovalituksen voi tehdä jokainen, jonka oikeutta ulosottomiehen päätös tai toimi koskee. Ulosottovalitus voidaan tehdä sekä menettelyvirheen vuoksi että aineellisella perusteella, esimerkiksi jos ulosottomies on ulosmitannut sivullisen omaisuutta. Toimivalta käsitellä ulosottovalituksia kuuluu osalle käräjäoikeuksista. Toimivaltaiset käräjäoikeudet on lueteltu ulosottokaaren (705/2007, UK) 11 luvun 2 §:ssä. Ulosottovalitus osoitetaan toimivaltaiselle käräjäoikeudelle, mutta toimitetaan ulosottomiehelle. Ulosottomiehellä on useissa tapauksissa mahdollisuus suorittaa itseoikaisu, jolloin saatetaan välttää asian käsittely käräjäoikeudessa.

Ulosottovalitus tulee vireille poikkeuksellisesti muutoksenhakuasiana käräjäoikeudessa, joka on muissa asioissa ensimmäisen asteen tuomioistuin. Ulosottovalitus käsitellään soveltuvin osin noudattaen, mitä hakemusasiasta (oikeudenkäymiskaaren (4/1734) 8 luku) säädetään. Tuomioistuimen toimivalta tutkia omasta aloitteestaan ulosottomiehen päätöksen tai toimen lainmukaisuus on normaalia laajempi. Määräajoista, jossa ulosottovalitus on tehtävä, säädetään UK 11 luvussa. Ulosottovalituksen vireilletulo ei automaattisesti keskeytä ulosottoa, vaan keskeytysmääräyksen antamista tulee erikseen pyytää käräjäoikeudelta. Tilityksen keskeyttämisestä on kuitenkin erityissäännös UK 6:15:ssä.
Additional Information
Kirjoittaja: Tuula Linna

Related Concepts

Sources

HavansiE2011, Muutoksenhakeminen ulosotossa, LinnaT2018, s. 255 ss., LinnaT2019, s. 274 ss.

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2021: Oikeustiede:ulosottovalitus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ulosottovalitus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →