Oikeustiede:suojaosuus ulosotossa

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

suojaosuus ulosotossa

suojaosuus ulosotossa
Definition rahamäärä, joka velalliselle on jätettävä palkan ja muun toistuvaistulon ulosmittauksessa toimeentulon turvaamiseksi
Explanation

Kun ulosmittaus toimitetaan palkasta tai muusta toistuvaistulosta, jätetään ulosmittaamatta laissa säädetty määrä velallisen ja hänen elatuksensa varassa olevan perheenjäsenen toimeentulon turvaamiseksi seuraavaan tulon maksupäivään saakka. Kyseessä on velallisen suojaan kuuluva säännöstö (ks. myös erottamisetu ulosotossa).

Suojaosuuden määrää tarkistetaan vuosittain KELA-indeksin mukaisesti. Suojaosuuden kulloinkin voimassa oleva määrä löytyy oikeuslaitoksen verkkosivuilta. Näitä määriä sovelletaan määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksen lisäksi muun muassa eläkkeen ja sairauspäivärahan sekä toistuvan elinkeinotulon ulosmittauksessa. Silloin, kun velallinen saa palkan kertasuorituksena, ulosmitataan yleensä 1/3 kyseisestä palkkaerästä.

Suojaosuus ei tarkoita samaa kuin velalliselle ulosmittauksen jälkeen käyttöön jäävä määrä. Velalliselle jää aina suojaosuuden lisäksi vähintään tietty osuus palkasta sekä niin sanotut tulopohjaan kuulumattomat sosiaalietuudet, kuten lapsilisä ja asumistuki. Lisäksi velallisella on oikeus saada olennaisesti heikentyneen maksukyvyn perusteella huojennusta ulosmittauksen määrään sekä säädetyin edellytyksin 1–3 vapaakuukautta vuodessa.

Säännökset suojaosuudesta, ulosmittausmäärästä ja velalliselle myönnettävistä helpotuksista ovat ulosottokaaren (705/2007) 4 luvussa.

Lisätietoa suojaosuuksista ja palkan ulosmittauksesta:

https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/velallisenaulosotossa/palkanulosmittaus.html
Additional Information
Kirjoittaja: Tuula Linna

Related Concepts

Sources

Linna&Leppänen2015, s. 257-260, HavansiE2011, Ulosotto-oikeus, LinnaT2019, s. 153-154

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2021: Oikeustiede:suojaosuus ulosotossa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:suojaosuus ulosotossa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →