Oikeustiede:eduskunnan tarkastusvaliokunta

From Tieteen termipankki

eduskunnan tarkastusvaliokunta

eduskunnan tarkastusvaliokunta
Definition perustuslakisääteinen erikoisvaliokunta, joka perustettiin osaltaan toteuttamaan ja konkretisoimaan eduskunnalle säädettyä toimivaltaa valvoa valtion taloudenhoitoa ja valtion talousarvion noudattamista (perustuslain 90.1 §, 25.5.2007/596)
Explanation

Tarkastusvaliokunta käsittelee mm. eduskunnalle annettavan valtion tilinpäätöskertomuksen, valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksen toiminnastaan ja eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomukset sekä valmistelee valtion taloudenhoidon valvontaa koskevat asiat (valtion taloudenhoidon laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden sekä talousarvion noudattamisen valvonta). Se arvioi lisäksi valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan virkaa hakeneet. Tarkastusvaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle.

Tarkastusvaliokunta perustettiin 2007 yhdistämällä valtiontilintarkastajien tehtävät sekä valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaoston parlamentaarinen tarkastustoimi.

Tarkastusvaliokunnan toimivalta poikkeaa valiokuntatyötä koskevasta pääsäännöstä, jonka mukaan valiokunnat valmistelevat täysistunnossa käsiteltävät asiat lähinnä vireillepanoasiakirjojen pohjalta. Valiokunta voi oma-aloitteisesti ottaa toimialansa asiakokonaisuuksia käsittelyn kohteeksi, ja suorittaa perusteellisia selvityksiä, sekä oman harkintansa pohjalta saattaa eduskunnan tietoon merkittävät valvontahavaintonsa. Sille on erikseen säädetty laaja oikeus saada viranomaisilta ja muilta valvontansa kohteilta tehtävänsä hoitamiseksi tarvitsemansa tiedot.

Käytetyt lähteet: http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/valiokunnat/valiokunta-trv01/index.htx
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related Concepts


References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.3.2023: Oikeustiede:eduskunnan tarkastusvaliokunta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:eduskunnan tarkastusvaliokunta.)

SLYpalkki.jpg