Oikeustiede:derogaatio

From Tieteen termipankki

derogaatio

derogaatio (luo nimityssivu)
Definition Derogaatio tarkoittaa säädöksen tai säännöksen syrjäyttämistä, kumoamista tai heikentämistä.
Explanation

Oikeusjärjestyksen ajatellaan olevan yhtenäinen ja systemaattinen kokonaisuus, mutta joskus käy niin, että säännöt eivät ole keskenään sopusoinnussa. Tällaisten ongelmien ratkaisuksi on kehitetty oppeja, joiden mukaan esimerkiksi myöhemmin säädetyn lain katsotaan syrjäyttävän aikaisemmin säädetyn lain (lex posterior derogat legi priori). Valtiosääntöoikeudellisesti derogointivalta kuuluu eduskunnalle, joka ei voi käyttää sille kuuluvaa lainsäädäntövaltaa täysimittaisesti, jollei se voi derogoida itse aiemmin antamiaan säädöksiä tai oikeussääntöjä. Derogointi voi lakkauttaa säännöksen tai säädöksen voimassaolo joko kokonaan tai osittain. Tyypillisiä derogointitapoja ovat kumoaminen tai säännöksen sisällön muuttaminen.

Toinen valtiosääntöisesti tärkeä derogointitapa liittyy oikeusjärjestyksen hierarkkisuuteen. Tässä keskeisessä asemassa on oppi säädösten hierarkiasta, jonka mukaan ylempi säädös ohittaa alemman (lex superior derogat legi inferiori) ristiriitatilanteessa. Mikäli kyse on säätämistilanteesta, niin hierarkkisesti ylemmän lain periaate lähtökohtaisesti syrjäyttää myöhemmän lain periaatteen. Suomen järjestelmässä mahdollisuus säätää poikkeuslakeja hämärtää hierarkiaopista johtuvaa derogoitumista. Hierarkkisesti ylimmänasteisen perustuslain derogaatiovaikutus ei myöskään yllä kaikkiin kansainvälisoikeudellisiin velvoitteisiin eikä EU-oikeuteen.
Additional Information
Kirjoittaja: Jaakko Husa

Related Concepts

Sources

SaraviitaI2011, Jyränki&Husa2012

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.8.2022: Oikeustiede:derogaatio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:derogaatio.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg