Oikeustiede:Euroopan unionin virkamiestuomioistuin

  Tieteen termipankista

  Euroopan unionin virkamiestuomioistuin

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  Euroopan unionin virkamiestuomioistuin
  Määritelmä vuosina 2004-2016 toiminut unionin henkilöstöä koskevia riitoja käsitellyt erityistuomioistuin, joka oli osa Euroopan unionin tuomioistuimen muodostavaa tuomiovaltaa käyttävää unionin toimielintä
  Selite

  Vuonna 2004 perustetulla virkamiestuomioistuimella oli toimivalta ratkaista ensimmäisenä oikeusasteena Euroopan unionin ja sen henkilöstön väliset riidat, jotka liittyvät työsuhteeseen tai sosiaaliturvajärjestelmän soveltamiseen. Ennen virkamiestuomioistuimen perustamista unionin tuomioistuimella ja sittemmin unionin yleisellä tuomioistuimella oli toimivalta henkilöstöä koskevissa riita-asioissa.

  Virkamiestuomioistuin oli myös toimivaltainen ratkaisemaan eräiden muiden unionin elinten ja laitosten henkilöstöä (muun muassa Euroopan keskuspankki, Euroopan investointipankki ja sisämarkkinoiden harmonisointivirasto) koskevat riidat. Virkamiestuomioistuimen ratkaisuista voitiin oikeuskysymyksissä valittaa unionin yleiseen tuomioistuimeen.

  Virkamiestuomioistuin lakkautettiin 1.9.2016, jolloin sen tehtävät siirrettiin unionin yleiselle tuomioistuimelle.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Elina Paunio

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  ArnullA2006, JääskinenN2007, Joutsamo&al2000, Craig&DeBúrca 2015

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 17.7.2024: Oikeustiede:Euroopan unionin virkamiestuomioistuin. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Euroopan unionin virkamiestuomioistuin.)