Oikeustiede:curia

  Tieteen termipankista

  tuomioistuin | curia

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  tuomioistuin
  curia
  Määritelmä tuomioistuin-sanan latinankielinen vastine (jolla on myös muita merkityksiä, ks. Selite ja Laajempi kuvaus)
  Selite

  Yksi niistä lakimieslatinan sanoista, joilla viitataan tuomioistuimeen ylipäätään. Toisaalta curia-sanalla on usein täsmällisempi merkitys. Ensinnäkin sitä käytetään Euroopan unionin tuomioistuimesta (lähinnä symbolisissa yhteyksissä). Niin ikään sana voi tarkoittaa katolisen kirkon keskushallintoa. Tällöin ilmaus Curia Romana merkitsee sitä kokonaisuutta, jonka katolisen kirkon hallinto- ja tuomioistuinorgaanit muodostavat. Historiallisesti sanalla on eri maissa ja eri aikoina ollut monenlaisia vivahteita (se on merkinnyt mm. ʼylioikeuttaʼ ja ʼraatiaʼ; ks. Laajempi kuvaus). Todettakoon, että Unkarissa korkeimman oikeuden nimitys on vanhastaan (ennen sosialismin kautta) ja nykyisin uudelleen Curia (Kúria).

  Muinaiset roomalaiset käyttivät vain isoja kirjaimia (versaaleja). He eivät käyttäneet U-kirjainta, vaan V oli heillä paitsi v-äänteen myös u-äänteen merkki. Juhlavissa yhteyksissä, kuten EU-tuomioistuimen logossa, esiintyy sen vuoksi kirjoitusasu CVRIA.

  Sanan ensimmäinen tavu lausutaan pitkänä: "kuuria".

  Suomen kieleen mukautettu kirjoitusasu kuuria esiintyy lähinnä yhteyksissä, joissa sana viittaa vanhan Rooman tai katolisen kirkon hallinto- ja lainkäyttöelimiin.

  Curia-sana on pohjana ilmaukselle kuriaalikieli.

  Muita tuomioistuinta tarkoittavia sanoja latinan kielessä ovat mm. tribunal, iudicium ja (uudella ajalla käyttöön otettu kreikkalainen lainasana) dicasterium. Näistä iudicium merkitsee – tuomioistuimen lisäksi – myös oikeudenkäyntiä tai tuomiota. Lisäksi iudicium-sanalla saatetaan lakimieslatinassa viitata tuomarintaitoon, juridiseen arvostelukykyyn. Vanhemman ikäpolven suomalaiset juristit käyttävätkin puhekielessä suomeen mukautettua vierassanaa judisium viimeksi mainitussa merkityksessä (sama koskee esim. norjalaisia juristeja, ks. hakusana judisium, Store Norske Leksikon; myös verkossa).

  Kun kyse on toimivaltanäkökulmasta, ts. tuomioistuimesta oikeuspaikan mielessä, latinassa käytetään forum-sanaa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Heikki E. S. Mattila

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  DizionarioRomano2000, MattilaH2000b, s. 269-322, MattilaH2013, s. 161-201, MattilaH2012, Pekkanen&Pitkäranta2006, PitkärantaR2001, TuoriK2007

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 17.7.2024: Oikeustiede:curia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:curia.)