genus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search
gender (Language Technology)

Hakusanat luokitellaan useissa kielissä sukuihin, joita on yleensä muutama. Esim. saksan kielessä on kolmea lajia substantiiveja: maskuliinisia, feminiinisiä ja neutreja.

genus (Språkvetenskap)
genus (Biologia)
sosiaalinen sukupuoli (Ihmistieteet)

sukupuolta ja sukupuoli-identiteettiä rakentavat sosiaaliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet (erotuksena biologisesta sukupuolesta)

suku (Ympäristötieteet)

Eliökunnan luokittelussa käytetty yksikkö, joka kokoaa yhteen sukuun lähisukuiset lajit (BS).

suku (Kielitiede)

kieliopillinen kategoria, jonka mukaan nominit monissa kielissä luokitellaan alaryhmiin

suku (Filosofia)

metafysiikassa olioden luokka, jolla on jokin yhteinen luonto

suku (Biologia)

lähisukuiset lajit sisältävä eliökunnan luokitteluyksikkö

sukupuoli (Ihmistieteet)

geneettisistä, kehityksellisistä, hormonaalisista, fysiologisista, psykologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista ulottuvuuksista koostuvalle jatkumolle sijoittuva käsitys yksilön identiteetistä esimerkiksi naisena, miehenä, muunsukupuolisena tai sukupuolettomana

ȟleȟta (Terminologiako bankos)

Kieliopillinen koodaus (ruotsi)

Sanaluokka
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 3.12.2021: Nimitys:genus. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:genus.)