Kirjallisuudentutkimus:tieteisfiktio

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

tieteisfiktio

tieteisfiktio (ehdotettu)
Definition fiktion laji, jolle ovat tyypillisiä arkikokemuksesta poikkeavat uutuuselementit ja kytkökset tieteelliseen ajatteluun
Explanation

Tieteisfiktion yläkäsite kattaa etenkin tieteiskirjallisuuden ja tieteiselokuvan. Sitä voidaan käyttää adjektiivijohdoksena "tieteisfiktiivinen", kun kuvaillaan tieteisfiktiosta tuttuja elementtejä esimerkiksi peleissä, kuvataiteissa, musiikissa ja esittävissä taiteissa. Tieteisfiktiosta käytetään joskus myös nimitystä spekulatiivinen fiktio, joka voidaan joissain yhteyksissä käsittää myös yläkäsitteeksi tieteisfiktiolle.

Markku Soikkelin (2015) vähimmäismääritelmän mukaan tieteisfiktiivisessä tarinassa on "jotain uutta ja yllättävää, mutta yllätyksen taustalla on tieteellinen tai vähintäänkin johdonmukaisen jäsentävä selitys tapahtumille" (9-10). Tieteellisyys tai johdonmukaisuus erottaa tieteisfiktion sille läheisistä lajeista kuten fantasiasta ja kauhusta. Vähimmäismääritelmän lisäksi lajia on määritelty tarkemmin lajihistorian ja alalajien perusteella. Gary K. Wolfen (2011) mukaan lajien rajat ovat erityisesti 1990-luvulta lähtien entisestään hämärtyneet, ja onkin mielekkäämpää puhua ennemmin tieteisfiktiivisistä tai fantastisista piirteistä kuin kategorisista lajeista.

Darko Suvinin (1979) mukaan tieteisfiktiolle on tyypillistä kognitiivinen vieraannuttaminen, jossa tarinassa esiintyvä uutuuselementti eli novum hallitsee koko tarinamaailmaa, jolloin tieteisfiktiivinen tarinamaailma eroaa systemaattisella tavalla tekijän ja vastaanottajan arkisesta kokemusmaailmasta.

Brian McHale (2010) muistuttaa, että tieteisfiktion "genreidentiteetti" perustuu sekä lajityypilliseen jatkuvuuteen että uutuuselementteihin. Lajityypillistä jatkuvuutta luovat esimerkiksi tyyppihenkilöhahmot (esim. robotit, hullut tiedemiehet), kaavamaiset juonirakenteet (esim. hybris johtaa tuhoon) ja viittaukset muihin genreteoksiin. McHalen mukaan tieteisfiktion lukemisessa korostuukin vaihtelu tutun tunnistamisen (engl. re-cognition) ja uuden tajuamisen (engl. new cognition) välillä.

Equivalents

science fictionenglanti

Related Concepts

Sources

SoikkeliM2015, SuvinD1979, WolfeGK2011, McHaleB2010

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.6.2021: Kirjallisuudentutkimus:tieteisfiktio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:tieteisfiktio.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →